Jarraibide
2022ko maiatzak
Abokatutzan sartzeko probak 2022ko ekainaren 23an
Justizia Zerbitzu Publikorako Zuzendaritza Nagusiaren Ebazpena argitaratzea, 2022ko Abokatutzan Sartzeko Probara Onartutakoen eta Baztertutakoen behin betiko zerrenda argitaratzen duena.
2022ko ekainaren 8tik 27ra
Ikastaroak
Módulos 9 a 14 del Curso de Especialización en Derecho de Familia
2022ko maiatzetik
Eduardo Escribano Erakusketa Aretoa
Sergio Sáez artistaren "Orfeo y Eurídice" obra aurkezten da.

>> Más info
2022eko maiatzak 9
LexNET 5.1 bertsio berria.
2022eko Maiatzak
Justizia Administrazioko Zuzendaritzaren jarraibidea, EAEko egoitza judizialetara etorri ohi diren kanpoko laguntzaileen sarbideari buruzkoa
2022ko maiatzaren 24, 26 eta 31a
Ikastaroak
Cuestiones prácticas en el procedimiento penal
2022ko maiatzaren 19a
Ikastaroak
Garantías procesales de las personas detenidas
2022 apirilak
Agerkaria bertsio digitalean
2022ko apirilaren 299. buletinaren edukia ikusi nahi baduzu (bertsio digitalean soilik editatzen da), esteka honen bidez egin dezakezu.
2022ko
Adiskidetzeko eskubidea abokatuentzat
2022ko otsailak
Ibilgailu motordunen zirkulazioa dela-eta AMEEra bideratutako judizioz kanpoko peritu-eskaerak izapidetzeko modu berria.
2022ko otsailak
Bizkaiko Abokatuen Elkargoaren 1.Euskara Plana 2022-2024
ICABizkaiaren lehen euskara-plana onartu da.
2021eko azaroaren 29tik 2022ko ekainaren 27ra
Ikastaroak
Curso de Especialización en Derecho de Familia
2020 apirilak
Tirant Lo Blanchek COVID-19ri buruz lagatako lanak, lan, zerga eta konkurtso arloan, eta beste gai batzuk.
2021 uztailak
TICKET BAI / BATUZ
Batuzen derrigortasunaren atzerapena eta borondatez ezartzeko pizgarri berriak.
2021 martxoak
Bizkaiko Abokatuen Elkargoaren 2021-2024 Berdintasunerako I. Planaren aurkezpena
2020 apirilak
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren komunikazioak
2020 martxoak
COVID 19 - CORONAVIRUS-i buruzko informazio garrantzitsua
Covid-19 krisiaren inguruan hainbat erakundek argitaratu dituzten neurrien eta araudiaren gordailua, ordena kronologikoan.
2020 ekainak
ICABIZKAIKO gatazkak konpontzeko sistema alternatiboak
2020 maiatzak
JustiziaSip eta Lexnet
Komunikazio prozesaleko sistemak:
Araudia, eskuliburuak, tutorialak eta azalpen-bideoak.
2017 ekainak
VLEX DATU-BASEAK
Elkargokideentzako sarbidea VLEX datu-baseen zerbitzura: jurisprudentzia, legeria, doktrina eta formularioak
2020 apirilak
ELKARGOAK EUSKARAZ
Euskararen erabilera handitzea, elkargoetan zein elkargokideen lanetan.
2022ko apirlak
JADO Aldizkari Juridikoa
2022ko martxoak
Ebazpena, 2022ko otsailaren 23koa, Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiarena, zirkulazio-istripuetan pertsonei eragindako kalte-galerak baloratzeko sistemaren kalte-ordain eguneratuen zenbatekoak argitaratzen dituena.
2021 martxoak
ICABIZKAIA BasquePro Elkargoak ekimenarekin bat egin du, Garapen Iraunkorreko 17 Helburuen aldeko Manifestua sinatuz.
2021 urriak
Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetzaren informazio-oharra, Indarrean dauden ABEEE-ak luzapenari buruzkoa.
2021 abenduak
Justizia Digitalaren Plana 2021-2026
2021eko abenduak
51/2021 Dekretua, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz osasun-larrialdiko egoera deklaratzeko prebentzio-neurri espezifikoak zehazten dituena.
2021eko abenduak
20/2021 Legea, abenduaren 28koa, Nafarroako Foru Komunitateko Behin-behinekotasuna enplegu publikoan.
2021eko abenduak
32/2021 Errege Lege Dekretua, abenduaren 28koa, lan-erreformarako, enpleguaren egonkortasuna bermatzeko eta lan-merkatua eraldatzeko premiazko neurriei buruzkoa.
2021 urriak
903/2021 Errege Dekretua, urriaren 19koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzko 4/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua aldatzen duena.
2021 urriak
15/2021 Legea, urriaren 23koa, honako lege hauek aldatzen dituena: 34/2006 Legea, urriaren 30ekoa, auzitegietako abokatuen eta prokuradoreen lanbideetan sartzeari buruzkoa; 2/2007 Legea, martxoaren 15ekoa, lanbide-sozietateei buruzkoa; 5/2010 Errege Lege Dekretua, martxoaren 31koa, aldi baterako zenbait neurri ekonomikoren indarraldia zabaltzen duena; eta 9/2014 Legea, maiatzaren 9koa, telekomunikazioei buruzkoa.
2021 abenduak
Aldaketak lan-arloko arau-hausteengatiko zehapenak goiz ordaintzeagatiko murrizketei aplikatu beharreko araudian.
2021 martxoak
135/2021 Errege Dekretua, martxoaren 2koa, Espainiako Abokatutzaren Estatutu Orokorra onartzen duena.
2021eko uztailaren 1ean jarriko da indarrean.
2021 ekainak
8/2021 Legea, ekainaren 2koa, desgaitasunen bat duten pertsonei beren gaitasun juridikoa baliatzen laguntzeko legeria zibila eta prozesala aldatzen duena.
2019 martxoak
Konstituzio Auzitegiaren epaia, abokatuen eta prokuradoreen ordainsariei buruzkoa
Auzitegi Gorenak bulego judizial berria ezartzeari buruzko 13/2009 Legearen zati baten konstituziokontrakotasuna eta deuseztasuna deklaratu du, eta Justizia Administrazioaren letraduen ebazpenen aurkako berrikuspen-errekurtsoa jartzeko aukera ezarri du, abokatuen eta prokuradoreen ordainsariak finkatzen dituztenean.
2019 maiatzak
Abokatutzaren Kode deontologiko berria
Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiaren Osoko Bilkurak aho batez onartu zuen, joan den martxoaren 6ko bileran, Abokatutzaren Kode deontologiko berria; ondorioz, testu eguneratu bakar batean jasota daude lanbide-jarduera arautzen duten arauak.
2019 maiatzak
Abokatutzaren Kontseilu Nagusia
Txostena, apirilaren 28ko 10/2010 Legearen 2.1 artikuluaren "o" letran zerrendatutako zerbitzuak ematen dituzten profesionalak erregistroan inskribatzeko betebeharrari buruzkoa (10/2010 Legea, "Sozietateei zerbitzuak ematen dizkietenei" buruzkoa da).
2019 irailak
Sozietate-abokatuak nahitaez Merkataritza Erregistroan inskribatzea
DGRNren instrukzioa, sozietate-eremuari lotutako abokatuek Merkataritza Erregistroan inskribatzeko duten betebeharrari buruzkoa. Izena emateko epea 2019ko abenduaren 31ra arte luzatu dute.
2019 abenduak
Merkataritza Erregistroan inskribatzeko betebeharra
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak elkargoa duten lanbideak Merkataritza Erregistroan inskribatzeko betebeharrari buruzko txostena bidali digu
2008 martxoak
Amatasun/aitatasun ikustaldiak etetea
Emakumeen eta gizonen benetako berdintasunari buruzko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak PZLko 188.5. aldatu du.
2020 urriak
Abokatuek eta prokuradoreek bezeroaren aldeko ordainketa-manamendu judizialak kobratzea
Justizia Ministerioak emandako informazio-oharra, Auzietarako Botere Orokorra duten abokatu eta prokuradoreek bezeroaren izenean jaulkitako ordainketa-manamendu judizialak kobratzeari buruzkoa.
2021 apirilak
Auzitegi Gorenaren lau epaik Zaragozako Auzitegiaren kontrako jarrera dutela diote, epe prozesalen zenbaketari dagokionez
2021 ekainak
Ikustaldietan togak erabiltzetik salbuesteko aukera zabaltzea.
2022ko apirilak
Auzitegi Nazionalean jarduteko informazio-gidak
Rampas de Uribitarte, 3. 48001-BILBAO (Bizkaia) +34-944356200 +34-944356201 administracion@icasv-bilbao.com Aviso legal
Diseño Web: Eclickse Digital