Jarraibide
2020 maiatzak
Administrazio-epeen etendura kentzea (maiatzak 30).
2020 maiatzak
Kapitalak zuritzeko gida (maiatzak 29)
Kapital-zuriketa eta diruzko arau-hausteak prebenitzeko batzordeak egina eta EAKN-ko kapital-zuriketa prebenitzeko azpibatzordearen interpretazio-oharra.
Zirkularrak
Elkargoaren egoitzak berriz irekitzea - Ekainak 1
2020 maiatzak
Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak deklaratutako alarma-egoera luzatzea baimentzeko akordioa. (maiatzak 23)
2020 maiatzak
ICABizkaiaren laguntza-funtsa, Covid-19 dela-eta
Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsuak eratutako laguntza-funtsa, Covid-19 birusaren ondorioz ezarritako osasun-larrialdiko egoerak eta alarma-egoerak eragindakoa.
2020 apirilak
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Covid19 Jarraipen Batzordearen aktak.
2020 martxoak
COVID 19 - CORONAVIRUS-i buruzko informazio garrantzitsua
Covid-19 krisiaren inguruan hainbat erakundek argitaratu dituzten neurrien eta araudiaren gordailua, ordena kronologikoan.
2020 apirilak
16/2020 Errege Lege Dekretuaren arau-azterketa ICABizkaiak egina (apirilak 30)
Justizia Administrazioan COVID-19ri aurre egiteko prozesu- eta antolaketa-neurriei buruzko apirilaren 28ko 16/2020 Errege Lege Dekretuaren berrikuntza eta aldaketa nagusiak jasotzen dituen dokumentua.
2020 apirilak
Icabizkaiako Gobernu Batzordeak CGPJk Justizia Administrazioan Alarmako Estatuaren ondoren Txokatzeko Planerako proposatutako antolamendu- eta prozesu-neurriei egindako gogoeta kritikoak. (apirilak 12)
Apirilak 2020
Idazki abiarazleak aurkeztea. Aurretiko hitzordua.
2020 apirilak
ELKARGOAK EUSKARAZ
Euskararen erabilera handitzea, elkargoetan zein elkargokideen lanetan.
2020ko ekainak 1
Ikastaroak
CGAE. Jornada via internet sobre: "Novedades legales y problemática práctica en arrendamientos de local de negocio y otros usos distintos de vivienda"
2020ko ekainak 2, 3 eta 9
Ikastaroak
Ciclo de Jornadas sobre los ERTEs derivados del Covid-19
2020ko ekainaren 15etik abenduaren 20ra
Ikastaroak
Curso online especialización Arbitraje (10ª edición)
2020 apirilak
Jardunaldia eta ikastaroak on-line
Mezu honen bidez jakinarazten dizut elkargokide guztien eskura jartzen direla 2019an zehar gure elkargoaren ekitaldiaretoan ziren ikastaro edo jardunaldi batzuk, gure elkargoko estraneteko "Campus Virtual" delakoaren bidez online doan ikusi ahal izateko.
2020 apirilak
Tirant Lo Blanchek COVID-19ri buruz lagatako lanak, lan, zerga eta konkurtso arloan.
2020 maiatzak
JustiziaSip eta Lexnet
Komunikazio prozesaleko sistemak:
Araudia, eskuliburuak, tutorialak eta azalpen-bideoak.
2020 apirilak
ICABIZKAIA Covid-19ren krisian (apirilak 20)
Bizkaiko Abokatuen Elkargoak Gida Praktiko hau diseinatu du, interesatzen zaigun informazio guztia, lortutako akor-dioak, eztabaidak eta alderdi ekonomikoak ezagutarazteko.

2020/03/25
Mensaje de nuestro Decano Carlos Fuentenebro con motivo de la crisis del Coronavirus


2020 matxoak
Agerkaria bertsio digitalean
Azken agerkarian sartu nahi baduzu (bertsio digitalean soilik editatzen da), esteka honen bidez egin dezakezu,
2020 otsailak
Abokatuek auditoreei informazioa ematea
Abokatuen Kontseilu Nagusiak idazki bat bidali digu abokatuek beren bezeroei buruz auditoreei eman behar dieten informazioari buruz.
2019 abenduak
Merkataritza Erregistroan inskribatzeko betebeharra
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak elkargoa duten lanbideak Merkataritza Erregistroan inskribatzeko betebeharrari buruzko txostena bidali digu
2019 maiatzak
Abokatutzaren Kode deontologiko berria
Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiaren Osoko Bilkurak aho batez onartu zuen, joan den martxoaren 6ko bileran, Abokatutzaren Kode deontologiko berria; ondorioz, testu eguneratu bakar batean jasota daude lanbide-jarduera arautzen duten arauak.
2018 urtarrilak
Elkargoaren estatutu berriak onartzea
Ezohiko Batzar Nagusiak gure elkargoaren estatutu berriak onartu eta elkargoaren izena aldatu du; izena aurrerantzean "Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia/Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsua" izango da.
2017 irailak
Ekintzailearen arretarako gunea (PAE)
Gure elkargoak Industria, Energia eta Turismo Ministerioarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenari atxikitzea sinatu du, nahi duten eta ezarritako baldintzak betetzen dituzten gure lankide guztiek CIRCE delakoan integratutako Ekintzaileei Arreta emateko Gune gisa eratu ahal izan daitezen.
2015 martxoak
Administrazio Orokorrari buruzko informazio-ataria: ACA-Elkargo-txartela
Zure elkargo-txartela ere sinadura elektroniko bat da. Hemen jakin dezakezu zer egin dezakezun berarekin, zer abantaila dituen jakin, zure zalantzak argitu, softwarea deskargatu edo zure tutorialak begiratu ditzakezu, modu telematikoan lan egiten laguntzeko.
2012 martxoak
Abokatutzaren lanbidean sartzea
34/2006 Legea, Legea garatzen duen Errege Dekretua, geroagoko aldaketak eta EAKNk egindako behin betiko aplikazio-taula.
2008 irailak
Bulegoetan zerbitzuak ematen dituzten abokatuak
1331/2006 Errege Dekretua, azaroaren 17koa, abokatu-bulegoetan, banakakoetan edo kolektiboetan, zerbitzuak ematen dituzten abokatuen lan-harreman berezia arautzen dueña.

Abokatuen Kontseilu Nagusiak dokumentu bat egin du abokatuen lan-harreman bereziari buruz.
2017 ekainak
VLEX DATU-BASEAK
Elkargokideentzako sarbidea VLEX datu-baseen zerbitzura: jurisprudentzia, legeria, doktrina eta formularioak
2020 maiatzak
Konkurtso Legearen testu bategina onartzea
1/2020 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 5ekoa, Konkurtso Legearen testu bategina onartzen duena.
2020 otsailak
"Servicio Social Femenino" delakoaren inguruko irizpidea
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak "Servicio Social de la Mujer" delakoa zenbatzeari buruzko komunikazioa bidali digu, kotizazio-aldia egiaztatze aldera.
2019 irailak
Sozietate-abokatuak nahitaez Merkataritza Erregistroan inskribatzea
DGRNren instrukzioa, sozietate-eremuari lotutako abokatuek Merkataritza Erregistroan inskribatzeko duten betebeharrari buruzkoa. Izena emateko epea 2019ko abenduaren 31ra arte luzatu dute.
2019 maiatzak
Abokatutzaren Kontseilu Nagusia
Txostena, apirilaren 28ko 10/2010 Legearen 2.1 artikuluaren "o" letran zerrendatutako zerbitzuak ematen dituzten profesionalak erregistroan inskribatzeko betebeharrari buruzkoa (10/2010 Legea, "Sozietateei zerbitzuak ematen dizkietenei" buruzkoa da).
2019 maiatzak
Konstituzio Auzitegiko Bigarren Sala
Konstituzio Auzitegiaren Bigarren Salaren epaia, lan-arloari buruzkoa. Epai horren arabera, demandatuari lehenengo jakinarazpena gutun ziurtatu bidez egin behar zaio, hartu-agiriarekin
2019 maiatzak
Egoera irregularrean dauden atzerritarrak kanporatzeko araubidea behin betiko argitzea
Azken urtean, Auzitegi Gorenak zenbait epai eman ditu, Espainian egoera irregularrean dauden atzerritarrak kanporatzeko araubide juridikoa interpretatuz, 2015eko apirilaren 23ko EBJAren argitan. Lan honetan, Europar Batasuneko epaia ekarri zuten lege- eta jurisprudentzia-aurrekariak jorratzen dira
2018 urriak
Doako Laguntza Juridikoari buruzko Dekretua
153/2018 Dekretua, urriaren 30ekoa, Doako Laguntza Juridikoari buruzkoa.
2018 abenduak
Doako laguntza juridikoaren dekretu berria: dokumentazioa
DLJ izapidetu eta betetzeko dokumentazioa -II. eranskina-, eta onura ukatzeko presuntzioari buruzkoa, 153/18 Dekretuaren 26.4 artikulukoa.
2019 martxoak
Konstituzio Auzitegiaren epaia
Auzitegi Gorenak bulego judizial berria ezartzeari buruzko 13/2009 Legearen zati baten konstituziokontrakotasuna eta deuseztasuna deklaratu du, eta Justizia Administrazioaren letraduen ebazpenen aurkako berrikuspen-errekurtsoa jartzeko aukera ezarri du, abokatuen eta prokuradoreen ordainsariak finkatzen dituztenean.
2014 ekainak
Europako Parlamentua
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko urriaren 22ko Zuzentaraua, Europako atxilotzeko aginduari buruzko prozesu penaletan eta prozeduretan letraduaren laguntza izateko eskubideari buruzkoa, eta askatasunaz gabetzeko unean hirugarren bati informazioa emateko eta hirugarrenekin eta kontsulatuetako agintariekin komunikatzeko eskubideari buruzkoa.
2009 ABENDUAK
Omnibus Legea
ZERBITZU-JARDUERETARAKO SARBIDE LIBREA: abenduaren 23ko BOEn argitaratu zen 25/2009 Legea (Omnibus Legea), abenduaren 22koa, zenbait lege aldatzen dituena, zerbitzu-jardueretan askatasunez sartzeari eta aritzeari buruzko Legera egokitzeko. 2009ko abenduaren 27an jarriko da indarrean.
2008 martxoak
Amatasun/aitatasun ikustaldiak etetea
Emakumeen eta gizonen benetako berdintasunari buruzko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak PZLko 188.5. aldatu du.
2018 otsailak
Seinalamenduak eta ikustaldiak eteteko jardunbide egokien protokoloa
Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiko Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Batzordea lanean ari da "seinalamenduak eta ikustaldiak eteteko jardunbide egokien protokoloa” idazteko.
Rampas de Uribitarte, 3. 48001-BILBAO (Bizkaia) +34-944356200 +34-944356201 administracion@icasv-bilbao.com Aviso legal
Diseño Web: Eclickse Digital