Jarraibide
BOEn argitaratu da Espainiako Abokatutzaren Estatutu Orokor berria. 21.07-01ean jarriko da indarrean
2021eko maiatzak 17
Ikastaroak
Jornada CGAE vía internet: "Novedades penales y procesales en los delitos de violencia de género"
2021 maiatzak
Elkargoaren gutuna Epaitegi Dekanoei, Bizkaiko Epaitegiek asistentziak emateko eskatzen dituzten osasun-baldintzei buruzkoa.
2021 maiatzak
Arartekoaren 1/2021 Gomendio Orokorra aurkeztea. Euskadin haurren eta nerabeen sexu-abusuen kasuan jarduteko jarraibideak.
Arartekoak antolatu du, gure elkargoaren eta EAEANren laguntzarekin, maiatzaren 18an, 12:00etan.
2021 maiatzak
21/2021 autoa, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak 19aren aurrean lehendakariak proposatutako prebentzio-neurriak baimentzekoa edo berrestekoa. (2021/05/07)
2021 apirilak
KULTUR BATZORDEA - 2021 Egitaraua
On-Line kontzertua: J'Aime
2021 martxoak
Agerkaria bertsio digitalean
2021eko martxoaren 292. buletinaren edukia ikusi nahi baduzu (bertsio digitalean soilik editatzen da), esteka honen bidez egin dezakezu.
2021 martxoak
135/2021 Errege Dekretua, martxoaren 2koa, Espainiako Abokatutzaren Estatutu Orokorra onartzen duena.
2021eko uztailaren 1ean jarriko da indarrean.
2021 martxoak
Bizkaiko Abokatuen Elkargoaren 2021-2024 Berdintasunerako I. Planaren aurkezpena
2021eko otsailetik ekainera
"Eduardo Escribano" Erakusketa Aretoa
Fernando Biderbost artistaren lana aurkezten da.
2021 martxoak
Abokatuaren lanbidean sartzeko probaren deialdia
PCM/188/2021 Agindua, martxoaren 2koa, abokatu-lanbidean jarduteko gaitasun profesionala ebaluatzeko 2021eko probaren deialdia egiten duena.
2021 otsailak
Kontziliazio Zerbitzua
Bizkaiko Lan eta Gizarte Segurantzako lurralde-ordezkariak jakinarazi digu Bizkaiko Probintziako Adiskidetze Zerbitzuak normaltasunez funtzionatuko duela 2021eko martxoaren 1etik aurrera.
2021 otsailak
Justizia Zerbitzu Publikoaren Eraginkortasun Prozesaleko Neurrien Lege Aurreproiektuari buruzko oharren dokumentua, Abokatutzak Justizia Ministerioari bidalia
2021 otsailak
Ertzaintzak eta Udaltzaingoek osasun-alarmari aplikatzeko irizpideak
2021 otsailak
CGAE. Plan de Recursos Digitales para la Abogacía-Ayudas COVID
Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiaren ekimena, Estatuko gainerako elkargoekin lankidetzan, abokatuen lanerako baliabideak eta gaitasunak hobetzeko baliabide teknologikoen bidez.
Laguntzak
2021 urtarrilak
Gobernu-akordioa. Auzitegi Nazionaleko presidentea
Auzitegi Nazionalaren neurriak Madrilgo egoera klimatologikoagatik.
2020 urriak
Abokatuek eta prokuradoreek bezeroaren aldeko ordainketa-manamendu judizialak kobratzea
Justizia Ministerioak emandako informazio-oharra, Auzietarako Botere Orokorra duten abokatu eta prokuradoreek bezeroaren izenean jaulkitako ordainketa-manamendu judizialak kobratzeari buruzkoa.
2020 irailak
3/2020 Legea, irailaren 18koa, Justizia Administrazioaren eremuan COVID-19ri aurre egiteko prozesu- eta antolaketa-neurriei buruzkoa.
2020 urriak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
EAEANeko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salako Batzordeak hartutako erabakia bidali digu, COVID-19ren ondoriozko abokatuen banakako prebentzio-konfinamenduen egoerei buruzkoa.
2020 apirilak
GSDOren komunikazioak COVID-19ri buruz
2020 ekainak
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Covid19 Jarraipen Batzordearen aktak.
2020 martxoak
COVID 19 - CORONAVIRUS-i buruzko informazio garrantzitsua
Covid-19 krisiaren inguruan hainbat erakundek argitaratu dituzten neurrien eta araudiaren gordailua, ordena kronologikoan.
2020 ekainak
ICABIZKAIKO gatazkak konpontzeko sistema alternatiboak
2020 apirilak
16/2020 Errege Lege Dekretuaren arau-azterketa ICABizkaiak egina (apirilak 30)
Justizia Administrazioan COVID-19ri aurre egiteko prozesu- eta antolaketa-neurriei buruzko apirilaren 28ko 16/2020 Errege Lege Dekretuaren berrikuntza eta aldaketa nagusiak jasotzen dituen dokumentua.
2020 apirilak
Tirant Lo Blanchek COVID-19ri buruz lagatako lanak, lan, zerga eta konkurtso arloan.
2020 maiatzak
JustiziaSip eta Lexnet
Komunikazio prozesaleko sistemak:
Araudia, eskuliburuak, tutorialak eta azalpen-bideoak.
2019 maiatzak
Abokatutzaren Kode deontologiko berria
Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiaren Osoko Bilkurak aho batez onartu zuen, joan den martxoaren 6ko bileran, Abokatutzaren Kode deontologiko berria; ondorioz, testu eguneratu bakar batean jasota daude lanbide-jarduera arautzen duten arauak.
2017 ekainak
VLEX DATU-BASEAK
Elkargokideentzako sarbidea VLEX datu-baseen zerbitzura: jurisprudentzia, legeria, doktrina eta formularioak
2020 apirilak
ELKARGOAK EUSKARAZ
Euskararen erabilera handitzea, elkargoetan zein elkargokideen lanetan.
2021 martxoak
13/2021 Dekretua, martxoaren 6koa, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan prebentzio-neurriak eguneratzeari buruzkoa.
2021 martxoak
ICABIZKAIA BasquePro Elkargoak ekimenarekin bat egin du, Garapen Iraunkorreko 17 Helburuen aldeko Manifestua sinatuz.
2020 maiatzak
Konkurtso Legearen testu bategina onartzea
1/2020 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 5ekoa, Konkurtso Legearen testu bategina onartzen duena.
2020 Irailak
Senatuaren zuzenketak Justizia Administrazioaren eremuan COVID 19ri aurre egiteko prozesu- eta antolaketa-neurriei buruzko lege-proiektuari.
2020 otsailak
Abokatuek auditoreei informazioa ematea
Abokatuen Kontseilu Nagusiak idazki bat bidali digu abokatuek beren bezeroei buruz auditoreei eman behar dieten informazioari buruz.
2020 otsailak
"Servicio Social Femenino" delakoaren inguruko irizpidea
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak "Servicio Social de la Mujer" delakoa zenbatzeari buruzko komunikazioa bidali digu, kotizazio-aldia egiaztatze aldera.
2019 maiatzak
Egoera irregularrean dauden atzerritarrak kanporatzeko araubidea behin betiko argitzea
Azken urtean, Auzitegi Gorenak zenbait epai eman ditu, Espainian egoera irregularrean dauden atzerritarrak kanporatzeko araubide juridikoa interpretatuz, 2015eko apirilaren 23ko EBJAren argitan. Lan honetan, Europar Batasuneko epaia ekarri zuten lege- eta jurisprudentzia-aurrekariak jorratzen dira
2019 maiatzak
Abokatutzaren Kontseilu Nagusia
Txostena, apirilaren 28ko 10/2010 Legearen 2.1 artikuluaren "o" letran zerrendatutako zerbitzuak ematen dituzten profesionalak erregistroan inskribatzeko betebeharrari buruzkoa (10/2010 Legea, "Sozietateei zerbitzuak ematen dizkietenei" buruzkoa da).
2019 irailak
Sozietate-abokatuak nahitaez Merkataritza Erregistroan inskribatzea
DGRNren instrukzioa, sozietate-eremuari lotutako abokatuek Merkataritza Erregistroan inskribatzeko duten betebeharrari buruzkoa. Izena emateko epea 2019ko abenduaren 31ra arte luzatu dute.
2019 abenduak
Merkataritza Erregistroan inskribatzeko betebeharra
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak elkargoa duten lanbideak Merkataritza Erregistroan inskribatzeko betebeharrari buruzko txostena bidali digu
2019 martxoak
Konstituzio Auzitegiaren epaia
Auzitegi Gorenak bulego judizial berria ezartzeari buruzko 13/2009 Legearen zati baten konstituziokontrakotasuna eta deuseztasuna deklaratu du, eta Justizia Administrazioaren letraduen ebazpenen aurkako berrikuspen-errekurtsoa jartzeko aukera ezarri du, abokatuen eta prokuradoreen ordainsariak finkatzen dituztenean.
2012 martxoak
Abokatutzaren lanbidean sartzea
34/2006 Legea, Legea garatzen duen Errege Dekretua, geroagoko aldaketak eta EAKNk egindako behin betiko aplikazio-taula.
2009 ABENDUAK
Omnibus Legea
ZERBITZU-JARDUERETARAKO SARBIDE LIBREA: abenduaren 23ko BOEn argitaratu zen 25/2009 Legea (Omnibus Legea), abenduaren 22koa, zenbait lege aldatzen dituena, zerbitzu-jardueretan askatasunez sartzeari eta aritzeari buruzko Legera egokitzeko. 2009ko abenduaren 27an jarriko da indarrean.
2008 irailak
Bulegoetan zerbitzuak ematen dituzten abokatuak
1331/2006 Errege Dekretua, azaroaren 17koa, abokatu-bulegoetan, banakakoetan edo kolektiboetan, zerbitzuak ematen dituzten abokatuen lan-harreman berezia arautzen dueña.

Abokatuen Kontseilu Nagusiak dokumentu bat egin du abokatuen lan-harreman bereziari buruz.
2021 apirilak
Auzitegi Gorenaren lau epaik Zaragozako Auzitegiaren kontrako jarrera dutela diote, epe prozesalen zenbaketari dagokionez
2021 martxoak
1. Kongresua, aurrez prestatutako kontratazioaren gardentasun-printzipioari eta horrek gizartean duen zeharkako balio gisa duen proiekzioari buruzkoa.
Otsailaren 18an eta 19an izango da, Zoom plataformaren eskutik.
Acceso a WEBINARS del Congreso
2021 otsailak
Ordainketa ziurtatuen plataforma
Espainiako Abokatutzak Pagoscertificados.com izeneko kontratazio digitalerako eta ordainketetarako lehen plataforma abiarazi zuen.
2008 martxoak
Amatasun/aitatasun ikustaldiak etetea
Emakumeen eta gizonen benetako berdintasunari buruzko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak PZLko 188.5. aldatu du.
2018 otsailak
Seinalamenduak eta ikustaldiak eteteko jardunbide egokien protokoloa
Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiko Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Batzordea lanean ari da "seinalamenduak eta ikustaldiak eteteko jardunbide egokien protokoloa” idazteko.
Rampas de Uribitarte, 3. 48001-BILBAO (Bizkaia) +34-944356200 +34-944356201 administracion@icasv-bilbao.com Aviso legal
Diseño Web: Eclickse Digital