Jarraibide
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2020 urriak
Lana dela-eta joan-etorriak egiteko erantzukizunpeko adierazpena

2020 urriak
36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, Lehendakariarena, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan prebentzio-neurriak zehazten dituena.

2020 urriak
926/2020 Errege Dekretua, urriaren 25ekoa, alarma-egoera deklaratzen duena.

2020 urriak
On by Legal Management Forum
Wolters Kluwerrek eta Inkietosek antolatuta, 2020ko azaroaren 11n streaming bidez atzeratuko dute.

2020 urriak
Gipuzkoako Abokatuen Elkargo Prestuaren "III Premio Decano Domingo Arizmendi a la Ética Jurídica" deialdia.

2020 urriak
Bizkaia aurrera! 2 mikrokreditua. Fasea
Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko Sailak Bizkaia aurrera! 2 mikrokredituei buruzko informazioa bidali digu. Fasea.

2020 urriak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
EAEANeko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salako Batzordeak hartutako erabakia bidali digu, COVID-19ren ondoriozko abokatuen banakako prebentzio-konfinamenduen egoerei buruzkoa.

2020 urriak
Emakume Juristen VIII. Goi Bilera
Madrilgo Abokatuen Elkargoko Berdintasun, Aniztasun eta Gizarteratzeko Ordezko Batzordeak urriaren 29an eta 30ean egingo den Emakume Juristen VIII. Goi Bileraren programa bidali digu, telematikoki.

2020 urriak
Barakaldoko Justizia Jauregiko sarbideari buruzko gobernu-akordioa (urriak 13)

2020 urriak
Alter Mutua Batzar Nagusia
Alter Mutuako Zuzendaritza Batzordeak urriaren 28an egingo den Ohiko Batzar Orokorraren deialdia eta gai-zerrenda bidali dizkigu.

2020 urriak
Abokatuek eta prokuradoreek bezeroaren aldeko ordainketa-manamendu judizialak kobratzea
Justizia Ministerioak emandako informazio-oharra, Auzietarako Botere Orokorra duten abokatu eta prokuradoreek bezeroaren izenean jaulkitako ordainketa-manamendu judizialak kobratzeari buruzkoa.

2020 urriak
Ikasketa-laguntzetarako deialdia 2020/2021
Abokatuen Mutualitatea Fundazioak informazioa bidali digu 2020/21 ikasturterako laguntzen deialdi berriari buruz. (Epea azaroaren 9ra arte luzatzea)

2020 irailak
Bizkaiko Probintzia Auzitegiko zigor-ataleko magistratuen batzordearen erabakia.

2020 irailak
Abokatu eta prokuradoreentzako aurretiazko hitzorduaren zerbitzua kentzea.

2020 irailak
Epaitegiak ikuskatzea
Bizkaiko Probintzia Auzitegiko lehendakariak jakinarazi digu ikuskaritza-bisita egingo duela Bilboko Instrukzioko 2. Epaitegira, 2020ko azaroaren 2an, eta Bilboko Zigor Arloko 4. Epaitegira, 2020ko azaroaren 30ean.
2020 irailak
3/2020 Legea, irailaren 18koa, Justizia Administrazioaren eremuan COVID-19ri aurre egiteko prozesu- eta antolaketa-neurriei buruzkoa.

2020 Irailak
Senatuaren zuzenketak Justizia Administrazioaren eremuan COVID 19ri aurre egiteko prozesu- eta antolaketa-neurriei buruzko lege-proiektuari.

2020 irailak
Abokatutzaren Kontseilu Nagusia
AKN-k "Osasunerako sarbide unibertsalaren defentsari" eskainitako Giza Eskubideen Sariaren XXII. Edizioa deitu du

2020 irailak
Abokatutzaren Kontseilu Nagusia
AKN-k jakinarazpena bidali digu Help 2021 ikastarorako tutore bat izendatzeko eskatuz, emakumearen aurkako indarkeriari eta etxeko indarkeriari buruzkoa.

2020 irailak
Abokatutzaren Kontseilu Nagusia
AKN-k arrazakeriaren, xenofobiaren, homofobiaren eta transfobiaren aurkako doako HELP ikastaroan parte hartzeko deialdia ireki du.

2020 irailak
Epaiketa-eguna jartzea
Eusko Jaurlaritzak informazioa bidali digu irailean eta urrian hainbat epaile-organok arratsaldeko ordutegian bistak egiteari buruz.

2020 irailak
Abokatutzaren Kontseilu Nagusia
CGAEren komunikatua, Justiziako ministroak abuztuko gaikuntzari buruz egindako adierazpenen ondoezari buruzkoa.

2020 abuztuak
Eusko Jaurlaritzaren oharra, JustiziaSIP plataformak abuztuan izango duen funtzionamenduari buruzkoa.

Uztailak 2020
LAB Ekintzailetza juridikoa eta adituen panela
Mutualitatea Fundazioak informazioa bidali digu bihar "LAB Ekintzailetza Juridikoa" programaren barruan egingo den mahai-inguruari buruz.

2020ko uztailak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salako Batzordeak hartutako erabakia bidali digu, Administrazioarekiko Auzien Salako magistratuen txostenak birbanatzeari buruzkoa.

2020ko uztailak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salako Batzordeak Getxoko Epaileen Batzarrari buruz hartutako erabakia bidali digu

2020 uztailak
Justizia Sailaren gogorarazpena, "Aurretiko Hitzorduak" eskaerei buruzkoa

2020 uztailak
Laguntza-deialdia- Red.es
Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak informazio bidali digu deialdiari buruz C009/20-ED CONVOCATORIA DE AYUDAS 2020
PARA LA CREACIÓN DE LA RED DE OFICINAS ACELERA PYME

2020 Ekainak
Acuerdo Gubernativo para el Acceso al Palacio de Justicia de Durango

2020 ekainak
La Abogacía Española asistirá al Gobierno de Jordania en la reforma de su modelo de Justicia Gratuita

2020 uztailak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salaren Osoko Bilkurak hartutako erabakia bidali digu, Lan Arloko Salaren 2020rako ponentziak banatzeko eta esleitzeko arauei buruzkoa.

2020 ekainak
Elkargoko liburutegiaren berritasunak (ekainak 24)

2020 ekainak
Ebazpena, 2020ko ekainaren 17koa, Justizia Administrazioko zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko egoitza judizialetan maskara nahitaez erabiltzeari buruzkoa. (ekainak 22)

2020 ekainak
Peñaforteko San Raimundo Zuzenbideko Juristen eta Profesionalen Elkartearen I. Saria eta Bekak aurkeztea.

2020 ekainak
Arrisku psikosozialak kudeatzeko egitaraua
Webinars ekainaren 25ean eta 26an izango da, Jazarpen eta Diskriminazioaren Euskal Behatokiak antolatuta.

2020 ekainak
Izapidetze-neurri bereziak eta irizpide bereziak Justizia Administrazioaren Letraduen zerbitzua 2020ko udan emateari buruz. (Ekainak 15)

2020 ekainak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salako Batzordeak Barakaldoko Epaileen Batzarrari buruz hartutako erabakia bidali digu.

2020 ekainak
Justizia-Jauregiak edukierak eta Euskadiko Bista Aretoak (ekainak 8)

2020 ekainak
Getxoko Justizia Jauregiko sarbidea eta zirkulazioa arautzea

2020 ekainak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salako Osoko Bilkurak hartutako erabakia bidali digu, arlo Zibil eta Penaleko Salaren osaerari, funtzionamenduari, txostenen esleipenari eta ordezkapenei buruzkoa.

2020 ekainak
Estatuko Fiskal Nagusiaren dekretua, justiziaren zerbitzu publikoa berriz hasteari eta normalizatzeari buruzkoa (ekainak 4)

2020 ekainak
Espainiako Abokatutza COVIDen aurrean Babesteko Gidaliburua.

2020 ekainak
ICABIZKAIKO gatazkak konpontzeko sistema alternatiboak

2020 ekainak
Young Lawyers Contest - and registration deadline 1 July

2020 ekainak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salaren Osoko Bilkurak hartutako erabakia bidali digu, Administrazioarekiko Auzien Salako ponentziak birbanatzeari buruzkoa.

2020 ekainak
Hiru HELP ikastarorako deialdia
EAKN-k Europako Kontseiluak eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren Eskola Judizialak antolatutako doako eta online hiru HELP ikastarotan parte hartzeko deialdia ireki du.

2020 maiatzak
Kapitalak zuritzeko gida (maiatzak 29)
Kapital-zuriketa eta diruzko arau-hausteak prebenitzeko batzordeak egina eta EAKN-ko kapital-zuriketa prebenitzeko azpibatzordearen interpretazio-oharra.

2020 maiatzak
Atzerritarren Bulegoa jendaurrean irekitzeko informazioa (maiatzak 27)

2020 maiatzak
9/2020 Jarraibidea: atzerritartasun eta Mugetako Unitateek emandako zenbait dokumenturen indarraldia luzatzeari buruzko neurriak. (maiatzak 25)

2020 Mayo
Presentación de Escritos de hasta 30 MB
2020ko maiatzaren 25az geroztik, aurkeztutako idatzizko gehieneko tamaina 30 MBkoa da.

2020 maiatzak
SMACren oharra: bere garaian adierazitako adiskidetzeak eta egin ez direnak (maiatzak 20)

2020 maiatzak
SND/421/2020 Agindua, maiatzaren 18koa, atzerritarrentzako egonaldi-, egoitza- eta lan-baimenak Espainian luzatzeari buruzkoa (maiatzak 20)

2020 maiatzak
Jarduera judiziala eta osasun profesionala suspertzeko jarduera-protokoloa (lehen eguneratzea 2020ko maiatzaren 14a)

2020 maiatzak
Bilboko Justizia Administrazioaren Letraduen akordioa, lan-arloko jurisdikzioan adiskidetzeko aurreakordioak izapidetzeari buruzkoa (maiatza 18)

2020 maiatzak
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Salaren akordioa, jarduera judiziala berraktibatzeko (maiatzak 18)

2020 maiatzak
Merkataritza arloko epaileen akordioak, COVID-19k eragindako krisi-egoerari aurre egiteko

2020 maiatzak
ICABizkaiaren laguntza-funtsa, Covid-19 dela-eta
Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsuak eratutako laguntza-funtsa, Covid-19 birusaren ondorioz ezarritako osasun-larrialdiko egoerak eta alarma-egoerak eragindakoa.

2020 maiatzak
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiaren proposamenak, alarma-egoeraren ondorengo prozedura bizkortzeko lege baterako (maitzak 12)

2020 maiatzak
Jarduerari berriro ekiteko irizpide orokorrak (maiatzak 12)
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak organo jurisdikzionaletako gobernu-salek jarduera judizialari berrekiteko planak egiteko irizpide orokorrak onartzen ditu.

2020 maiatzak
Legelarien Euskal Kontseiluaren gutuna Laneko sailburuari, Euskal Autonomia Erkidegoko Justiziaren egoera kritikoari buruz (maitzak 11)

2020 maiatza
Liburuen mailegu-sistema.

2020 maiatzak
8/2020 Dekretua, maiatzaren 10ekoa, Lehendakariarena, Espainiako Gobernuarekin adostutako aldaketak, handitzeak eta murrizketak Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeko arauak ezartzen dituena. (maiatzak 11)

2020 maiatzak
Konstituzio Auzitegian epeak zenbatzea (Auzitegi horretan, abuztua baliogabea da)
Erabakia, 2020ko maiatzaren 6koa, Konstituzio Auzitegiaren Osoko Bilkurarena, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren indarraldian zehar 2020ko martxoaren 16ko Erabakiaren bidez eten ziren prozesu- eta administrazio-epeak zenbatzeari buruzkoa.

2020 maiatzak
Justizia Ministerioak elkarte judizialekin eta fiskalekin egindako bilera-oharra (maiatzak 8)
Justizia Ministerioa elkarte judizialekin eta fiskalekin bildu da “Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante la COVID-19” dokumentua aurkezteko.

2020 maiatzak
Prebentzio-neurriak Basauriko espetxean
Basauriko espetxeko zuzendaritzak oinarrizko segurtasun-jarraibide batzuk helarazi dizkigu, bertara beren lana egitera joan ohi diren lanbide-talde guztiei aplikatzeko.

2020 maiatzak
Konkurtso Legearen testu bategina onartzea
1/2020 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 5ekoa, Konkurtso Legearen testu bategina onartzen duena.

2020 maiatzak
Abokatutzan sartzeko proba
Justizia Ministerioa abokatutzan sartzeko azterketa prestatzen ari da UNEDekin, uztailaren 4an online egingo dena

2020 maiatzak
JustiziaSip gorabeherak

2020 maiatzak
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Covid19 Jarraipen Batzordearen akta. 2020.05.05 (maiatzak 6)

2020 apirilak
16/2020 Errege Lege Dekretuaren arau-azterketa ICABizkaiak egina (apirilak 30)
Justizia Administrazioan COVID-19ri aurre egiteko prozesu- eta antolaketa-neurriei buruzko apirilaren 28ko 16/2020 Errege Lege Dekretuaren berrikuntza eta aldaketa nagusiak jasotzen dituen dokumentua.

2020 apirilak
16/2020 Errege Lege Dekretua, apirilaren 28koa, COVID-19ri Justizia Administrazioan aurre egiteko prozesu- eta antolamendu-neurriei buruzkoa. (apirilak 29)

Apirilak 2020
Idazki abiarazleak aurkeztea. Aurretiko hitzordua.

2020 apirilak
Abokatutzak ez du onartu abuztuko gaikuntza.(apirilak 26)

2020 apirilak
GSDOren komunikazioak COVID-19ri buruz

2020 apirilak
ELKARGOAK EUSKARAZ
Euskararen erabilera handitzea, elkargoetan zein elkargokideen lanetan.

2020 apirilak
95/2020 Zirkularra - Sarbide-probaren deialdia (apirilak 23)
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak lanbidean sartzeko ebaluazio-proba egiteari buruzko informazioa bidali digu. Proba hori bertan behera geratu zen Covid-19aren ondorioz.

2020 ekainak
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Covid19 Jarraipen Batzordearen aktak.

2020 apirilak
15/2020 Errege Lege Dekretua, apirilaren 21ekoa, ekonomia eta enplegua babesteko premiazko neurri osagarriei buruzkoa.(apirilak 22)

BJKNk Gobernuari egindako proposamenak, Justizia Administraziorako premiazko neurriei buruzko Errege Lege Dekretuan sartzeko (apirilak 20)

2020 apirilak
2/2020 Zirkularra, Justizia Administrazioko Idazkaritza Nagusiarena, espediente judizialetako jakinarazpenak arautzen dituena.(apirilak 20)

2020 apirilak
Ebazpena, apirilaren 20koa, EAEko justizia-zerbitzu publikoan eman beharreko zerbitzuak egokitzen dituena. (apirilak 20)

2020 apirilak
Kolektibo kalteberentzako neurriak, alarma-egoeraren ondoren Justizia Administrazioan txoke-plana egiteko. (apirilak 17)
BJKNk lehen lan-dokumentua bidali digu, alarma-egoeraren ondoren Justizia Administrazioko talka-planerako bereziki kalteberak diren kolektiboentzako neurriei buruzkoa.

2020 apirilak
Apirilaren 14ko Errege Lege Dekretua, zerga-aitorpen eta -autolikidazio jakin batzuk aurkezteko eta ordaintzeko epea luzatzen duena (apirilaren 15eko BOE).

2020 apirilak
BJKNren talka-planari Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak egindako alegazioak (apirilak 15)
Justizia Administrazioan talka-plana ezartzeko antolamendu- eta prozesu-neurriei buruzko lehen lan-dokumentuari EAKNek egindako alegazioen txostena, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak egindako eta bidalitako alarma-egoeraren ondoren.

2020 apirilak
Apirilaren 13ko Agindua, Justizia Zerbitzu Publikoa ematekoa (Apirilak 14)
Agindua, 2020ko apirilaren 13koa, Lan eta Justiziako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioan eman beharreko zerbitzuak egokitzen dituena.

2020 apirilak
80/2020 Zirkularra - Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioaren hirugarren komunikazioa ERTEei buruz (Apirilak 14)
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren (SEPE) Zuzendaritza Nagusiak informazio-ohar bat bidali digu ardurapeko seme-alabengatiko prestazioen gehikuntza ofizioz aitortzeari buruz, bai eta ERTEen eskaera kolektiboa izapidetzeko gida bat ere.

2020 apirilak
BJKNk idazkiak baliabide telematikoen bidez aurkezteko mugak kendu ditu. (apirilak 13)
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren Batzorde Iraunkorrak gaur erabaki du, Justizia Ministerioarekin adostuta, martxoaren 18an bitarteko telematikoen bidez LexNET bidez edo Aragoin, Kantabrian, Katalunian, Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan gaitutako sistema baliokideen bidez aurkeztutako idazkiei ezarritako mugak apirilaren 15etik aurrera kentzea.

2020 apirilak
Justizia Ministerioaren ebazpena, 2020ko apirilaren 13koa, Justiziako Zerbitzu Publikoaren prestazioa 2020ko apirilaren 10eko 487/2020 Errege Dekretura egokitzen duena (apirilak 13)
Ebazpen honek fase berri horretara egokitzen du epaitegien eta auzitegien funtzionamendua, baita justizia-administrazioaren funtsezko zerbitzuen araubidea ere. Bertan, ondorengo faseetan justizia-zerbitzu publikoa berraktibatzeko oinarriak ezartzen dira, osasun-agintarien ebazpenek eta gomendioek hala zehazten dutenean.

2020 apirilak
Icabizkaiako Gobernu Batzordeak CGPJk Justizia Administrazioan Alarmako Estatuaren ondoren Txokatzeko Planerako proposatutako antolamendu- eta prozesu-neurriei egindako gogoeta kritikoak. (apirilak 12)

2020 apirilak
BJKNren proposamena, terminoak eteteari eta epeak eteteari buruz.(apirilak 11)
Batzorde Iraunkorraren erabaki-proposamena, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak aitortutako alarma-egoera indarrean dagoen bitartean prozesu-epeak eteteari eta epe-mugak eteteari eta administrazio-epeak eteteari buruzkoa. Diputatuen Kongresuak 2020ko apirilaren 9ko osoko bilkuran baimendu du egoera hori luzatzea, eta 2020ko apirilaren 10eko 487/2020 Errege Dekretuak erabaki du.

2020 apirilak
Euskadiko Justizia Administrazioko funtsezko zerbitzuak apirilaren 14tik. (apirilak 11)
Justizia Administrazioko Zuzendaritzak funtsezko zerbitzuen berri ematen du. Zerbitzu horiek Ministroen Kontseiluak xedatutakora egokitzen badira, apirilaren 14tik aurrera aplikatuko dira, Lan eta Justizia Sailak ematen dituen arau-xedapenen arabera.

2020 apirilak
487/2020 Errege Dekretua, apirilaren 10ekoa, COVID-19k eragindako alarma-egoera luzatzen duena (apirilak 11)
487/2020 Errege Dekretua, apirilaren 10ekoa, COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak aitortutako alarma-egoera luzatzen duena.

2020 apirilak
Familia elkarguneak. (apirilak 9)
1/2020 Zirkularra, Justiziako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko deribazio judizialaren bidezko Familia elkarguneek osasun-larrialdian eta COVID-19 alarma-egoeran izandako jardunari buruzkoa.

2020 apirilak
Lehendakariari eskaera, mutualistentzako laguntzak baztertzeagatik (apirilak 8).
Euskal Kontseiluko eta EHAEOren lehendakariari bidalitako gutuna, jakinarazteko zer babesgabetasun- eta bidegabekeria-egoera larria gerta daitekeen martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren ondorioz onartutako eta onar daitezkeen neurri ekonomikoek (COVID-19 Erregelamenduak eragindako inpaktu ekonomiko eta soziala arintzeko) ez badute zuzentzen legez ezarritako mutualitate profesional substitutiboaren modalitateari atxikitako profesional autonomoen egungo bazterketa.

2020 apirilak
BJKN-k proposatutako neurriak. (apirilak 8)
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak ehun bat neurri bildu ditu agiri batean, alarma egoera amaitu ostean Justiziaren kolapsoa saihesteko.

2020 apirilak
Jardunaldia eta ikastaroak on-line
Mezu honen bidez jakinarazten dizut elkargokide guztien eskura jartzen direla 2019an zehar gure elkargoaren ekitaldiaretoan ziren ikastaro edo jardunaldi batzuk, gure elkargoko estraneteko "Campus Virtual" delakoaren bidez online doan ikusi ahal izateko.

2020 apirilak
CGAEren proposamenak prozesua bizkortzeko. (apirilaren 6an)
COVID-19k (RD Alarma) eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua argitaratzea, eta iragarritako eta aurreikus daitekeen estatu horren luzapena, bai eta horrek Justiziako zerbitzu publikoaren prestazioan eta benetako babes judizialerako eskubidean dituen eta izaten jarrai dezakeen ondorioak ere, zuzenbide-estatuaren funtsezko eskubide gisa. Zenbait jarduketa eta aldaketa egitea gomendatzen du.

2020 apirilak
Barakaldoko Familiari eta Indarkereari buruzko epaileen erabakia (apirilak 6)
Barakaldoko Familiaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren epaitegietako Epaileen erabakia, 2020/04/06an egina, alarma-egoeran bisita- eta zaintza-araubideen irizpideei buruzkoa.

2020 apirilak
Bilboko Familiari eta indarkereari buruzko epaileen batzordearen akta (apirilak 3)
Familiaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren epaitegietako Epaileen Batzordearen akta, 2020/04/02an egina, alarma-egoeran bisita- eta zaintza-araubideen irizpideei buruzkoa.

2020 apirilak
Tirant Lo Blanchek COVID-19ri buruz lagatako lanak, lan, zerga eta konkurtso arloan.

2020 apirilak
BJKNren talka-plana post-kobidorako 19 (apirilak 2)
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak talka-plan bat egiten hasi da, alarma-egoera kendu ondoren jarduera judizialari berrekiteko.

2020 apirilak
Justiziako eta lege-sektoreko profesionalei finantza-laguntza emateko plana

2020 apirilak
Prozesu judizialetan ordainketak egiteko jarduera-protokoloa (apirilak 2)
1/2020 Zirkularra, Justizia Administrazioaren Idazkaritza Nagusiarena, alarma-egoeran prozesu judizialetan ordainketak egiteko jarduera-protokoloa ezartzen duena.

2020 apirilak
Premiazko neurri osagarri sozialak eta ekonomikoak (apirilak 1)
11/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 31koa, COVID-19ri aurre egiteko izaera sozial eta ekonomikoko premiazko neurri osagarriak hartzen dituena.

2020 martxoak
Adierazpen eredua, bizileku eta lantokiaren artean errazteko egin beharrezko ibilibideak. (martxoak 31)
SND/307/2020 Agindua, martxoaren 30ekoa, martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege Dekretua aplikatzeko interpretazio-irizpideak eta bizileku eta lantokiaren arteko beharrezko ibilbideak errazteko erantzukizunpeko adierazpenaren eredua ezartzen dituena.

2020 martxoak
EAKNeko abokatuaren txostena, martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege Dekretuari buruzkoa. (martxoak 30)
Martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege Dekretuari buruzko oharra, oinarrizko zerbitzuak ematen ez dituzten besteren konturako langileentzako baimen ordaindu berreskuragarria arautzen duena, COVID-19ren aurkako borrokaren testuinguruan herritarren mugikortasuna murrizteko.

2020 martxoak
Justizia Administrazioko funtsezko zerbitzuak 10/2020 Errege Lege Dekretura egokitzea. (Martxoak 30)
Justizia ministroaren ebazpena, Justizia Administrazioaren funtsezko zerbitzuen estaldura 2020ko martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege Dekretura egokitzen duena.

2020 martxoak
Kontsignazio eta gordailuetarako kontu-zenbakia ematea (martxoak 30)

2020 martxoak
COVID-19ren araudiaren laburpena (martxoak 30)

2020 martxoak
Bilboko barruti judizialeko familia-epaitegien irizpideak bateratzea (martxoak 30)
Bilboko epaitegietako Epaile Dekanoak emandako erantzuna, egungo osasun-krisiak eragindako zaintza- eta bisita-erregimenean izandako aldaketen inguruan hartutako irizpide komunei buruzkoa.

2020 martxoak
Baimen ordaindu berreskuragarria eta oinarrizko zerbitzuak. (martxoak 29)
10/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 29koa, oinarrizko zerbitzuak ematen ez dituzten besteren konturako langileentzako baimen ordaindu berreskuragarria arautzen duena, COVID-19ren aurkako borrokaren testuinguruan herritarren mugikortasuna murrizteko.

2020 martxoak
Digitalizazioaren eta adimen artifizialaren arloko jarduketak Covid-19ko krisia kudeatzeko. (martxoak 29)
SND/297/2020 Agindua, martxoaren 27koa, Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioko Digitalizazio eta Adimen Artifizialeko Estatu Idazkaritzari agintzen diona COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko zenbait jarduera garatzeko.

2020 martxoak
COVID 19 - CORONAVIRUS-i buruzko informazio garrantzitsua
Covid-19 krisiaren inguruan hainbat erakundek argitaratu dituzten neurrien eta araudiaren gordailua, ordena kronologikoan.

2020 martxoak
Segurtasun Juridikoaren eta Fe Publikoaren Zuzendaritza Nagusiaren ebazpena. (Martxoaren 28an)
Zuzendaritza Nagusiaren 2020ko martxoaren 13ko Ebazpenaren 2. atalaren interpretazio-irizpideak. Ebazpen horrek indarrean jarraitzen du osorik, eta hau ordezten du: "Gaurko egunetik aurkezten diren dokumentuak", "ebazpen hau argitaratzen den unean aurkezpen-idazpena indarrean duten dokumentu guztietarako".

2020 martxoak
Lan-arloko neurri osagarriak. (Martxoaren 28an)
9/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 27koa, lan-arloan neurri osagarriak hartzen dituena COVID-19ren ondorioak arintzeko.

2020 matxoak
Bizkaiko Foru Aldundiak hartutako neurriak (martxoak 27)

2020 martxoak
Estatuko Abokatutzaren irizpidea, administrazio-epeak eteteari buruz. (Martxoaren 27an)
Estatuko Abokatutzaren interpretazio-irizpideak, 463/2020 Errege Dekretuaren 3. xedapen gehigarriari dagokionez, administrazio-epeak etetea.

2020 martxoak
Gordailu eta kontsignazio judizialen kontua kudeatzea alarma-egoera indarrean dagoen bitartean (Martxoak 26)
1/2020 Instrukzioa, Justizia Administrazioko idazkari nagusiarena, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak aldarrikatutako alarma-egoeraren indarraldian gordailu eta kontsignazio judizialen kontua kudeatzeari buruzkoa.

2020 martxoak
Atzerriko bulegoa informazioa (martxoak 26)
Atzerritarren zerbitzuetara sartzeko behin-behineko jarraibideak.

2020 martxoak
Covid19ri erantzun legala eta instituzionala ematea. Abokatuaren eskuliburua (Martxoak 25)
EAKNk dosier bat bidali digu. Bertan, COVID-19k eragindako osasun-krisiko egoera kudeatzeko alarma-egoeraren adierazpenak (martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua) eremu juridikoaren hainbat alderditan eragindako ondorioak aztertzen dira.

2020/03/25
Mensaje de nuestro Decano Carlos Fuentenebro con motivo de la crisis del Coronavirus2020 martxoak
Oinordetza Zerga neurriak (martxoak 25)
Oinordetza eta Dohaintzen Zergari buruzko neurriak – Covid-19

20202 martxoak
Agindua, martxoaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko funtsezko zerbitzuei buruzkoa.
AGINDUA, 2020ko martxoaren 24koa, Lan eta Justiziako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren funtsezko zerbitzuei buruz sailburu berak eman zuen 2020ko martxoaren 15eko Agindua aldatzen duena.

2020 martxoak
Erregistroen egoerari buruzko zalantzak (Martxoak 23)
Espainiako jabetza-erregistroen, merkataritza-erregistroen eta ondasun higigarrien erregistroen egoerari buruzko ohiko galderak, Covid-19k eragindako alarma-egoera dela eta.

2020 martxoak
463/2020 Errege Dekretuan aurreikusitako epeen etendurak indarra galtzen duenean nola jokatu behar den jakiteko kontsultari emandako erantzuna. Hirugarren xedapen gehigarriaren interpretazioa. (martxoak 23)
CGPJk ezartzen du epaileari dagokiola kasu bakoitzean erabakitzea familia prozeduretan adostutako zaintza, bisita eta egonaldien erregimena aldatzeari buruz.


2020 martxoak
Alarma-estatuari buruz MINCOTURi egindako kontsulten erantzunak (Martxoak 22)

2020 martxoak
Estatuko Abokatutzak 463/2020 Errege Dekretuaren 3. xedapen gehigarria interpretatzea. (martxoak 21)
463/2020 Errege Dekretuan aurreikusitako epeen etendurak indarra galtzen duenean nola jokatu behar den jakiteko kontsultari emandako erantzuna. Hirugarren xedapen gehigarriaren interpretazioa.

2020 martxoak
Atxilotuei telefono bidezko laguntza ematea (martxoak 20)
Justizia Auzitegi Nagusiko presidentearen gogoetak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Abokatuen Elkargoek egindako eskaerari buruz. Bertan, honako hau eskatzen dute: atxilotuei eta etxeko indarkeriaren biktimei abokatu-laguntza emateko, bai polizia-egoitzan, bai egoitza judizialean, lehentasuna eman behar zaie telefono-bitartekoei, bai bideokonferentziei, behar bezalako bermeekin eman ahal izateko.

2020 martxoak
Alarma egoera, Covid-19 dela eta. Foru Aldundia (martxoak 18)
Bizkaiko Foru Ogasunaren funtzionamendu normala eragozten duten COVID-19 birusak eragindako pandemiaren ondorioak arintzeko neurri fiskalak jasotzen ditu, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-sistemaren mendeko zergadunentzat.

2020 martxoak
465/2020 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua aldatzen duena (martxoak 17)
COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua aldatzea.

2020 martxoak
8/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 17koa. Ekonomia- eta gizarte-neurriak (martxoak 17)
COVID-19ren inpaktu ekonomiko eta sozialari aurre egiteko premiazko ezohiko neurriak onartzen dituen Errege Dekretua.

2020 martxoak
Konstituzio Auzitegia
2020ko martxoaren 16koa erabakia, Konstituzio Auzitegiaren Osoko Bilkurarena, jarduketa judizialak eta epe prozesalak etetearri buruzkoa

2020 martxoak
Nadia María Calviño lehendakariordeari zuzendutako gutuna
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak Nadia María Calviño lehendakariordeari bidalitako gutuna, osasun-krisiaren aurrean CGAEren jarrera jakinarazteko.

2020 martxoak
Agindua, 2020ko martxoaren 15ekoa, Lan eta Justiziako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko Oinarrizko Zerbitzuei buruzkoa (martxoaren 16a).
Aginduan jarduteko arau batzuk ezartzen dira, zerbitzua Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen-esparruan benetan ematen dela bermatzeko, eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari, Estatuko Fiskaltza Nagusiari eta Justizia Ministerioari dagozkien arauekin koordinatuta.

2020 martxoak
EAKNren Kontseiluaren komunikatua, Alarmako Estatuaren 463/2020 Errege Dekretua Justiziaren esparruan aplikatzeari buruzkoa (martxoaren 15a)
EAKNren Batzorde Iraunkorra martxoaren 15ean bildu da Alarmari buruzko Estatuko 463/2020 Errege Dekretuaren aplikazioa ebaluatzeko (463/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14koa, COVID-19.ek osasunean eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duena).

2020 Martxoak
Justiziako Estatu idazkariaren ebazpena, oinarrizko zerbitzuei buruzkoa (martxoaren 15a)
Justiziako Estatu Idazkariaren ebazpena, justizia-administrazioaren oinarrizko zerbitzuak, segurtasun-neurriak eta beharrezko langileak ezartzen dituena.

2020 martxoak
Jarduketa judizialak eta epeak etetea (martxoaren 15a)
BJKNk Espainiako lurralde osoan jarduketa judizialak eta epe prozesalak etetea erabaki du, oinarrizko zerbitzuak bermatuz.

2020 martxoak
Jardun prozesalak etetea. (Martxoak 13)
Euskadiko, Madrilgo Erkidegoko eta Haro eta Igualadako barruti judizialetako jarduera prozesalak etetea erabaki du Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak.

2020 Martxoak
Legelarien Euskal Kontseiluaren komunikatua Covid-19ri buruz (martxoak 12)
Erabakia, Legelarien Euskal Kontseiluko lehendakariarena eta dekanoena, COVID-19 edo Coronavirus birusaren hedapena eragozten laguntzeko.

2020 martxoak
Espainiako Abokatutzak Barne eta Justizia Ministerioari egindako erreklamazioak (martxoak 12)
Barne Ministerioari eta Justizia Ministerioari bidalitako gutuna, Espainiako Abokatutzaren erreklamazioak eta Covid-19ren inguruan neurri soziosanitarioak ezartzeko beharra jasotzen dituena.

2020 martxoak
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiaren aldarrikapenak (martxoak 12)
Covid-19 - Coronavirus zerbitzuak zerbitzu publiko judiziala emateari buruz Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari emandako erantzuna.

2020 martxoak
Abokatutzan sartzeko proba atzeratuta
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak jakinarazten digu atzeratu egin dela datorren martxoaren 28rako aurreikusitako abokatutzan sartzeko proba.

2020 martxoak
Directrices CGPJ Covid-19. (11 de marzo)
BJKNk osasun-agintarien gomendioetara egokitutako zerbitzu publiko judiziala bermatzeko jarraibideak ezartzen ditu.

2020 martxoak
Estatuko Fiskal Nagusiaren Dekretua, Covid-19 dela eta (martxoak11)
Ministerio Fiskalaren Estatutu Organikoaren 22.2 artikuluaren babesean, Fiskaltzaren zerbitzu publikoa eta funtzio konstituzionalak, karrera fiskaleko kideen osasuna eta herritarrak betetzen direla ziurtatzeko, jarraibide batzuk eman dira, hargatik eragotzi gabe COVID-19 koronabirusaren epidemiaren bilakaeraren eta garrantziaren arabera eguneratzea, bai eta agintaritza administratibo eta sanitarioek unean-unean hartzen dituzten gomendioen arabera eguneratzea ere.

2020 martxoak
I Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género
Huelvako Abokatuen Elkarteak eta Abokatuen Elkarteako Kontseilu Andaluziarrak antolatuta, 2020ko apirilaren 24an eta 25ean ospatuko da

2020 matxoak
Agerkaria bertsio digitalean
Azken agerkarian sartu nahi baduzu (bertsio digitalean soilik editatzen da), esteka honen bidez egin dezakezu,

2020 otsailak
Semana Internacional de la Mujer
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se ha creado una campaña de comunicación desde Abogacía con el objetivo de dar difusión y visibilidad al papel de la igualdad en la esfera profesional.

Para ello, os animamos a que os grabéis un vídeo y lo compartáis con @Abogacía_es en las Redes Sociales. Algunos de los vídeos se publicarán en las Redes Sociales y canales de @Abogacía_es.

Para ello, os animamos a que os grabéis un vídeo y lo compartáis con @Abogacía en las Redes Sociales. Algunos de los vídeos se publicarán en las Redes Sociales y canales de @Abogacía.

2020 otsailak
Familia Zuzenbideari buruzko XXVII. Jardunaldiak
Familia Abokatuen Espainiako Elkarteak (AEAFA) antolatuta, 2020ko martxoaren 6an eta 7an izango dira, Madrilen.

2020 otsailak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
EAEANeko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salako Batzordeak hartutako erabakia bidali digu, EAEANeko Lan Arloko Salaren 2020rako atalen osaketari buruzkoa.

2020 otsailak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salaren Osoko Bilkurak hartutako erabakia bidali digu, Bizkaiko Probintzia Auzitegiaren 2020ko sekzioen osaerari, banaketa-arauei eta ponentziak esleitzeari buruzkoa.

2020 otsailak
Emakume Profesionalen I. Topaketa Nazionala
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiko Berdintasun Batzordeak topaketa bat antolatu du, Union Profesional delakoarekin elkarlanean; martxoaren 4an izango da, asteazkena, Kontseilu Nagusiaren egoitzan.

2020 otsailak
"Servicio Social Femenino" delakoaren inguruko irizpidea
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak "Servicio Social de la Mujer" delakoa zenbatzeari buruzko komunikazioa bidali digu, kotizazio-aldia egiaztatze aldera.

2020 otsailak
BIZKAIKO ABOKATUEN III. KONGRESUA
Maiatzaren 14an eta 15ean: EGIN LEKUA ZURE AGENDAN

2020 otsailak
Abokatuek auditoreei informazioa ematea
Abokatuen Kontseilu Nagusiak idazki bat bidali digu abokatuek beren bezeroei buruz auditoreei eman behar dieten informazioari buruz.

2020ko Otsailaren 6tik apirilaren 30era
"Eduardo Escribano" Erakusketa Aretoa
Jose Enrike Urrutia Capeau artistaren lana aurkezten da.

2020 urtarrilak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salako Batzordeak Bilboko Administrazioarekiko Auzien Batzordeari buruz hartutako erabakia bidali digu.

2020 urtarrilak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salako Batzordeak Bilboko Instrukzioko Epaileen Batzordeari buruz hartutako erabakia bidali digu.

2020 urtarrilak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salako Batzordeak hartutako erabakia bidali digu, gaiak banatzeko arauei, ponentzien esleipenari eta EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salako atalen arteko ordezkapen-araubideari buruzkoa.

2020 ustarrilak
Arriskuko Abokatutzako munduko eguna
2020ko urtarrilak 24. Abokatu pakistandarrei ekinda

2020 Urtarrilak
Banku Zuzenbidearen I. Biltzar Nazionala
Madrilgo Abokatuen Elkarteak antolatuta, 2020ko otsailaren 6an eta 7an ospatuko da

2020 Urtarrilak
Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiko Presidente izateko hauteskundeak
Victoria Ortega Benito berriro aukeratu dute Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiko Presidente gaur goizean egindako Osoko Bilkuran, 80 bototik 58 jasota.

2020 Urtarrilak
Emakunde. Jabetuz 2020 on line ikastaroa
Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimak artatzen dituzten profesionalentzako online prestakuntza-ikastaroa

2019 abenduak
Merkataritza Erregistroan inskribatzeko betebeharra
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak elkargoa duten lanbideak Merkataritza Erregistroan inskribatzeko betebeharrari buruzko txostena bidali digu

Rampas de Uribitarte, 3. 48001-BILBAO (Bizkaia) +34-944356200 +34-944356201 administracion@icasv-bilbao.com Aviso legal
Diseño Web: Eclickse Digital