Jarraibide
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2020 apirilak
Familiari eta indarkereari buruzko epaileen batzordearen akta (apirilak 3)
Familiaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren epaitegietako Epaileen Batzordearen akta, 2020/04/02an egina, alarma-egoeran bisita- eta zaintza-araubideen irizpideei buruzkoa.

2020 apirilak
Tirant Lo Blanchek COVID-19ri buruz lagatako lanak, lan, zerga eta konkurtso arloan.

2020 apirilak
BJKNren talka-plana post-kobidorako 19 (apirilak 2)
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak talka-plan bat egiten hasi da, alarma-egoera kendu ondoren jarduera judizialari berrekiteko.

2020 apirilak
Justiziako eta lege-sektoreko profesionalei finantza-laguntza emateko plana

2020 apirilak
Prozesu judizialetan ordainketak egiteko jarduera-protokoloa (apirilak 2)
1/2020 Zirkularra, Justizia Administrazioaren Idazkaritza Nagusiarena, alarma-egoeran prozesu judizialetan ordainketak egiteko jarduera-protokoloa ezartzen duena.

2020 apirilak
GSDOren idazkia, autonomoentzako kuotak geroratzeari buruzkoa (apirilak 1)
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren probintziako zuzendariaren komunikatua, enpresei eta norberaren konturako langileei laguntzeko neurriak jasotzen dituen arau-testu bat argitaratzeari buruzkoa, hala nola ordainketa baldintza bereziekin geroratzea eta kotizazioen moratoria.

2020 apirilak
Premiazko neurri osagarri sozialak eta ekonomikoak (apirilak 1)
11/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 31koa, COVID-19ri aurre egiteko izaera sozial eta ekonomikoko premiazko neurri osagarriak hartzen dituena.

2020 martxoak
Adierazpen eredua, bizileku eta lantokiaren artean errazteko egin beharrezko ibilibideak. (martxoak 31)
SND/307/2020 Agindua, martxoaren 30ekoa, martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege Dekretua aplikatzeko interpretazio-irizpideak eta bizileku eta lantokiaren arteko beharrezko ibilbideak errazteko erantzukizunpeko adierazpenaren eredua ezartzen dituena.

2020 martxoak
Justizia Administrazioko funtsezko zerbitzuak 10/2020 Errege Lege Dekretura egokitzea. (Martxoak 30)
Justizia ministroaren ebazpena, Justizia Administrazioaren funtsezko zerbitzuen estaldura 2020ko martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege Dekretura egokitzen duena.

2020 martxoak
Kontsignazio eta gordailuetarako kontu-zenbakia ematea (martxoak 30)

2020 martxoak
COVID-19ren araudiaren laburpena (martxoak 30)

2020 martxoak
Bilboko barruti judizialeko familia-epaitegien irizpideak bateratzea (martxoak 30)
Bilboko epaitegietako Epaile Dekanoak emandako erantzuna, egungo osasun-krisiak eragindako zaintza- eta bisita-erregimenean izandako aldaketen inguruan hartutako irizpide komunei buruzkoa.

2020 martxoak
EAKNeko abokatuaren txostena, martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege Dekretuari buruzkoa. (martxoak 30)
Martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege Dekretuari buruzko oharra, oinarrizko zerbitzuak ematen ez dituzten besteren konturako langileentzako baimen ordaindu berreskuragarria arautzen duena, COVID-19ren aurkako borrokaren testuinguruan herritarren mugikortasuna murrizteko.

2020 martxoak
Baimen ordaindu berreskuragarria eta oinarrizko zerbitzuak. (martxoak 29)
10/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 29koa, oinarrizko zerbitzuak ematen ez dituzten besteren konturako langileentzako baimen ordaindu berreskuragarria arautzen duena, COVID-19ren aurkako borrokaren testuinguruan herritarren mugikortasuna murrizteko.

2020 martxoak
Digitalizazioaren eta adimen artifizialaren arloko jarduketak Covid-19ko krisia kudeatzeko. (martxoak 29)
SND/297/2020 Agindua, martxoaren 27koa, Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioko Digitalizazio eta Adimen Artifizialeko Estatu Idazkaritzari agintzen diona COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko zenbait jarduera garatzeko.

2020 martxoak
COVID 19 - CORONAVIRUS-i buruzko informazio garrantzitsua
Covid-19 krisiaren inguruan hainbat erakundek argitaratu dituzten neurrien eta araudiaren gordailua, ordena kronologikoan.

2020 martxoak
Jarraipen Batzordearen Organo Iraunkorraren bileraren akta. (Martxoaren 29an)
Bizkaiko Abokatutzaren Elkargoko dekano jaunak erreklamazioa aurkeztu du, eta, bertan, eskatu du Bilboko barruti judizialeko familia-epaitegietako epaileen batzordeak irizpide orokor komunak har ditzala egungo osasun-krisiak eragindako zaintza- eta bisita-araubideko aldaketei dagokienez.

2020 martxoak
Lan-arloko neurri osagarriak. (Martxoaren 28an)
9/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 27koa, lan-arloan neurri osagarriak hartzen dituena COVID-19ren ondorioak arintzeko.

2020 martxoak
Segurtasun Juridikoaren eta Fe Publikoaren Zuzendaritza Nagusiaren ebazpena. (Martxoaren 28an)
Zuzendaritza Nagusiaren 2020ko martxoaren 13ko Ebazpenaren 2. atalaren interpretazio-irizpideak. Ebazpen horrek indarrean jarraitzen du osorik, eta hau ordezten du: "Gaurko egunetik aurkezten diren dokumentuak", "ebazpen hau argitaratzen den unean aurkezpen-idazpena indarrean duten dokumentu guztietarako".

2020 martxoak
Estatuko Abokatutzaren irizpidea, administrazio-epeak eteteari buruz. (Martxoaren 27an)
Estatuko Abokatutzaren interpretazio-irizpideak, 463/2020 Errege Dekretuaren 3. xedapen gehigarriari dagokionez, administrazio-epeak etetea.

2020 martxoak
Atzerriko bulegoa informazioa (martxoak 26)
Atzerritarren zerbitzuetara sartzeko behin-behineko jarraibideak.

2020 martxoak
Gordailu eta kontsignazio judizialen kontua kudeatzea alarma-egoera indarrean dagoen bitartean (Martxoak 26)
1/2020 Instrukzioa, Justizia Administrazioko idazkari nagusiarena, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak aldarrikatutako alarma-egoeraren indarraldian gordailu eta kontsignazio judizialen kontua kudeatzeari buruzkoa.

2020 martxoak
Covid19ri erantzun legala eta instituzionala ematea. Abokatuaren eskuliburua (Martxoak 25)
EAKNk dosier bat bidali digu. Bertan, COVID-19k eragindako osasun-krisiko egoera kudeatzeko alarma-egoeraren adierazpenak (martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua) eremu juridikoaren hainbat alderditan eragindako ondorioak aztertzen dira.

2020/03/25
Mensaje de nuestro Decano Carlos Fuentenebro con motivo de la crisis del Coronavirus2020 martxoak
Oinordetza Zerga neurriak (martxoak 25)
Oinordetza eta Dohaintzen Zergari buruzko neurriak – Covid-19

2020 martxoak
Erregistroen egoerari buruzko zalantzak (Martxoak 23)
Espainiako jabetza-erregistroen, merkataritza-erregistroen eta ondasun higigarrien erregistroen egoerari buruzko ohiko galderak, Covid-19k eragindako alarma-egoera dela eta.

2020 martxoak
463/2020 Errege Dekretuan aurreikusitako epeen etendurak indarra galtzen duenean nola jokatu behar den jakiteko kontsultari emandako erantzuna. Hirugarren xedapen gehigarriaren interpretazioa. (martxoak 23)
CGPJk ezartzen du epaileari dagokiola kasu bakoitzean erabakitzea familia prozeduretan adostutako zaintza, bisita eta egonaldien erregimena aldatzeari buruz.


2020 martxoak
Alarma-estatuari buruz MINCOTURi egindako kontsulten erantzunak (Martxoak 22)

2020 martxoak
Estatuko Abokatutzak 463/2020 Errege Dekretuaren 3. xedapen gehigarria interpretatzea. (martxoak 21)
463/2020 Errege Dekretuan aurreikusitako epeen etendurak indarra galtzen duenean nola jokatu behar den jakiteko kontsultari emandako erantzuna. Hirugarren xedapen gehigarriaren interpretazioa.

2020 martxoak
Atxilotuei telefono bidezko laguntza ematea (martxoak 20)
Justizia Auzitegi Nagusiko presidentearen gogoetak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Abokatuen Elkargoek egindako eskaerari buruz. Bertan, honako hau eskatzen dute: atxilotuei eta etxeko indarkeriaren biktimei abokatu-laguntza emateko, bai polizia-egoitzan, bai egoitza judizialean, lehentasuna eman behar zaie telefono-bitartekoei, bai bideokonferentziei, behar bezalako bermeekin eman ahal izateko.

2020 martxoak
Alarma egoera, Covid-19 dela eta. Foru Aldundia (martxoak 18)
Bizkaiko Foru Ogasunaren funtzionamendu normala eragozten duten COVID-19 birusak eragindako pandemiaren ondorioak arintzeko neurri fiskalak jasotzen ditu, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-sistemaren mendeko zergadunentzat.

2020 martxoak
465/2020 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua aldatzen duena (martxoak 17)
COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua aldatzea.

2020 martxoak
8/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 17koa. Ekonomia- eta gizarte-neurriak (martxoak 17)
COVID-19ren inpaktu ekonomiko eta sozialari aurre egiteko premiazko ezohiko neurriak onartzen dituen Errege Dekretua.

2020 martxoak
Konstituzio Auzitegia
2020ko martxoaren 16koa erabakia, Konstituzio Auzitegiaren Osoko Bilkurarena, jarduketa judizialak eta epe prozesalak etetearri buruzkoa

2020 martxoak
Nadia María Calviño lehendakariordeari zuzendutako gutuna
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak Nadia María Calviño lehendakariordeari bidalitako gutuna, osasun-krisiaren aurrean CGAEren jarrera jakinarazteko.

2020 martxoak
Agindua, 2020ko martxoaren 15ekoa, Lan eta Justiziako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko Oinarrizko Zerbitzuei buruzkoa (martxoaren 16a).
Aginduan jarduteko arau batzuk ezartzen dira, zerbitzua Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen-esparruan benetan ematen dela bermatzeko, eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari, Estatuko Fiskaltza Nagusiari eta Justizia Ministerioari dagozkien arauekin koordinatuta.

2020 martxoak
EAKNren Kontseiluaren komunikatua, Alarmako Estatuaren 463/2020 Errege Dekretua Justiziaren esparruan aplikatzeari buruzkoa (martxoaren 15a)
EAKNren Batzorde Iraunkorra martxoaren 15ean bildu da Alarmari buruzko Estatuko 463/2020 Errege Dekretuaren aplikazioa ebaluatzeko (463/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14koa, COVID-19.ek osasunean eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duena).

2020 Martxoak
Justiziako Estatu idazkariaren ebazpena, oinarrizko zerbitzuei buruzkoa (martxoaren 15a)
Justiziako Estatu Idazkariaren ebazpena, justizia-administrazioaren oinarrizko zerbitzuak, segurtasun-neurriak eta beharrezko langileak ezartzen dituena.

2020 martxoak
Jarduketa judizialak eta epeak etetea (martxoaren 15a)
BJKNk Espainiako lurralde osoan jarduketa judizialak eta epe prozesalak etetea erabaki du, oinarrizko zerbitzuak bermatuz.

2020 martxoak
Jardun prozesalak etetea. (Martxoak 13)
Euskadiko, Madrilgo Erkidegoko eta Haro eta Igualadako barruti judizialetako jarduera prozesalak etetea erabaki du Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak.

2020 Martxoak
Legelarien Euskal Kontseiluaren komunikatua Covid-19ri buruz (martxoak 12)
Erabakia, Legelarien Euskal Kontseiluko lehendakariarena eta dekanoena, COVID-19 edo Coronavirus birusaren hedapena eragozten laguntzeko.

2020 martxoak
Espainiako Abokatutzak Barne eta Justizia Ministerioari egindako erreklamazioak (martxoak 12)
Barne Ministerioari eta Justizia Ministerioari bidalitako gutuna, Espainiako Abokatutzaren erreklamazioak eta Covid-19ren inguruan neurri soziosanitarioak ezartzeko beharra jasotzen dituena.

2020 martxoak
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiaren aldarrikapenak (martxoak 12)
Covid-19 - Coronavirus zerbitzuak zerbitzu publiko judiziala emateari buruz Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari emandako erantzuna.

2020 martxoak
Abokatutzan sartzeko proba atzeratuta
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak jakinarazten digu atzeratu egin dela datorren martxoaren 28rako aurreikusitako abokatutzan sartzeko proba.

2020 martxoak
Directrices CGPJ Covid-19. (11 de marzo)
BJKNk osasun-agintarien gomendioetara egokitutako zerbitzu publiko judiziala bermatzeko jarraibideak ezartzen ditu.

2020 martxoak
Estatuko Fiskal Nagusiaren Dekretua, Covid-19 dela eta (martxoak11)
Ministerio Fiskalaren Estatutu Organikoaren 22.2 artikuluaren babesean, Fiskaltzaren zerbitzu publikoa eta funtzio konstituzionalak, karrera fiskaleko kideen osasuna eta herritarrak betetzen direla ziurtatzeko, jarraibide batzuk eman dira, hargatik eragotzi gabe COVID-19 koronabirusaren epidemiaren bilakaeraren eta garrantziaren arabera eguneratzea, bai eta agintaritza administratibo eta sanitarioek unean-unean hartzen dituzten gomendioen arabera eguneratzea ere.

2020 martxoak
I Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género
Huelvako Abokatuen Elkarteak eta Abokatuen Elkarteako Kontseilu Andaluziarrak antolatuta, 2020ko apirilaren 24an eta 25ean ospatuko da

2020 matxoak
Agerkaria bertsio digitalean
Azken agerkarian sartu nahi baduzu (bertsio digitalean soilik editatzen da), esteka honen bidez egin dezakezu,

2020 otsailak
Semana Internacional de la Mujer
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se ha creado una campaña de comunicación desde Abogacía con el objetivo de dar difusión y visibilidad al papel de la igualdad en la esfera profesional.

Para ello, os animamos a que os grabéis un vídeo y lo compartáis con @Abogacía_es en las Redes Sociales. Algunos de los vídeos se publicarán en las Redes Sociales y canales de @Abogacía_es.

Para ello, os animamos a que os grabéis un vídeo y lo compartáis con @Abogacía en las Redes Sociales. Algunos de los vídeos se publicarán en las Redes Sociales y canales de @Abogacía.

2020 otsailak
Familia Zuzenbideari buruzko XXVII. Jardunaldiak
Familia Abokatuen Espainiako Elkarteak (AEAFA) antolatuta, 2020ko martxoaren 6an eta 7an izango dira, Madrilen.

2020 otsailak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
EAEANeko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salako Batzordeak hartutako erabakia bidali digu, EAEANeko Lan Arloko Salaren 2020rako atalen osaketari buruzkoa.

2020 otsailak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salaren Osoko Bilkurak hartutako erabakia bidali digu, Bizkaiko Probintzia Auzitegiaren 2020ko sekzioen osaerari, banaketa-arauei eta ponentziak esleitzeari buruzkoa.

2020 otsailak
Emakume Profesionalen I. Topaketa Nazionala
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiko Berdintasun Batzordeak topaketa bat antolatu du, Union Profesional delakoarekin elkarlanean; martxoaren 4an izango da, asteazkena, Kontseilu Nagusiaren egoitzan.

2020 otsailak
"Servicio Social Femenino" delakoaren inguruko irizpidea
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak "Servicio Social de la Mujer" delakoa zenbatzeari buruzko komunikazioa bidali digu, kotizazio-aldia egiaztatze aldera.

2020 otsailak
BIZKAIKO ABOKATUEN III. KONGRESUA
Maiatzaren 14an eta 15ean: EGIN LEKUA ZURE AGENDAN

2020 otsailak
Abokatuek auditoreei informazioa ematea
Abokatuen Kontseilu Nagusiak idazki bat bidali digu abokatuek beren bezeroei buruz auditoreei eman behar dieten informazioari buruz.

2020ko Otsailaren 6tik apirilaren 30era
"Eduardo Escribano" Erakusketa Aretoa
Jose Enrike Urrutia Capeau artistaren lana aurkezten da.

2020 urtarrilak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salako Batzordeak Bilboko Administrazioarekiko Auzien Batzordeari buruz hartutako erabakia bidali digu.

2020 urtarrilak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salako Batzordeak Bilboko Instrukzioko Epaileen Batzordeari buruz hartutako erabakia bidali digu.

2020 urtarrilak
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritzak Gobernu Salako Batzordeak hartutako erabakia bidali digu, gaiak banatzeko arauei, ponentzien esleipenari eta EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salako atalen arteko ordezkapen-araubideari buruzkoa.

2020 ustarrilak
Arriskuko Abokatutzako munduko eguna
2020ko urtarrilak 24. Abokatu pakistandarrei ekinda

2020 Urtarrilak
Banku Zuzenbidearen I. Biltzar Nazionala
Madrilgo Abokatuen Elkarteak antolatuta, 2020ko otsailaren 6an eta 7an ospatuko da

2020 Urtarrilak
Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiko Presidente izateko hauteskundeak
Victoria Ortega Benito berriro aukeratu dute Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiko Presidente gaur goizean egindako Osoko Bilkuran, 80 bototik 58 jasota.

2020 Urtarrilak
Emakunde. Jabetuz 2020 on line ikastaroa
Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimak artatzen dituzten profesionalentzako online prestakuntza-ikastaroa

2019 abenduak
Merkataritza Erregistroan inskribatzeko betebeharra
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak elkargoa duten lanbideak Merkataritza Erregistroan inskribatzeko betebeharrari buruzko txostena bidali digu

Rampas de Uribitarte, 3. 48001-BILBAO (Bizkaia) +34-944356200 +34-944356201 administracion@icasv-bilbao.com Aviso legal
Diseño Web: Eclickse Digital