Jarraibide
Dekanoaren Gutuna
Historia
Lanbide-araudia
Normativa Turno de Oficio y Asistencia al Detenido
Gobernu Batzordea
Langileak
Ordutegiak, telefonoak eta kokapena
Presupuestos, Cuotas y Memorias Económicas
Gardetasun Ataria
Argazkien galeria

Lankide estimatuak:

Niretzat ohore handia da hitz hauen bidez adierazi ahal izatea Batzordeak eta nik neuk gure inguruan ditugun erronka berrien aurrean dugun jarrera.

Zalantzarik gabe, sasoi honetan, asaldurak eta krisiak jotzen gaituela, ekonomian zein balioei lotuta, gure lanbidean modu garrantzitsuan eragina duten arau-aldaketekin, beharrezkoa da abokatutzak erantzun egokia ematea.

Helburu horrekin, gure Bazkunak bizirik irautea defendatuko du beti, abokatuen defentsarako eta herritarren defentsarako tresna egoki moduan. Ezin dugu ahaztu gure lanbideak, Konstituzioaren babesarekin, xede nagusi moduan duela pertsonen eskubideak defendatzea eta bermatzea.

Bestalde, Bazkunak tresna erabilgarria izan behar du kideentzat. Tresna erabilgarria interesak defendatzerakoan beste edozein erakunderen aurrean; erabilgarria lana bermeekin garatzeko beharrezko eskumenak eta trebetasunak eskuratu eta hobetzeko; erabilgarria kideak bateratzeko tresna moduan; erabilgarria lanbideaz kanpokoak diren baina askotan oso beharrezkoak diren jarduerak garatzeko.

Ildo horretatik, beharrezkoa da elkargokideen eta Bazkunaren arteko komunikabideak etengabe irekita egotea. Aldi berean harremanetan jartzeko modu berriak bilatu behar dira teknologia berriak garatuta. Hain zuzen ere, horixe da Bazkunaren beste erronka garrantzitsu bat.

Laburbilduz, gure lanbidearen aldeko apustua egin behar dugu, duin bihurtu behar dugu. Herritar guztiek justiziarako sarbidea izatea bermatu behar da. Kalitatezko prestakuntzaren aldeko apustua egin behar dugu, are gehiago arlo horretan aldaketa garrantzitsuak bizi ditugun garaian. Irmoak izan behar dugu bidean aurkituko ditugun gainerako erakundeen aurrean, baina beti elkar laguntzarako zubiak eraikiz.

Ikusten duzuenez, eginkizuna handia da, baina talderik onena dugu, hau da, zuok guztiok gure alboan zaudete.

Carlos Fuentenebro Zabala
Dekanoa

Rampas de Uribitarte, 3. 48001-BILBAO (Bizkaia) +34-944356200 +34-944356201 administracion@icabizkaia.eus Aviso legal
Diseño Web: Eclickse Digital