Jarraibide
2021eko azaroak 29
Ikastaroak
Jornada CGAE vía internet: "Cómo construir la estrategia de defensa a través de la teoría del caso"
2021eko azaroak 30
Ikastaroak
Jornada CGAE vía internet: "Marketing personal del abogado y generación de asuntos"
2021eko abenduaren 16
Ikastaroak
Las principales novedades de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de cooperativas de Euskadi
2021eko azaroaren 29tik 2022ko ekainaren 27ra
Ikastaroak
Curso de Especialización en Derecho de Familia
2021eko azaroak 30
Ikastaroak
Jornada de Actualización de Jurisprudencia Concursal
2021eko abenduaren 3a
Ikastaroak
Del cerebro hostil al cerebro inteligente
2021 azaroak
Bizkaiko Foru Ogasunak Batuz sistema borondatez hasteari buruz egindako zundaketa.
2021 azaroak
GOBERNU BATZARREKO KARGUAK BETETZEA
2021 urriak
Agerkaria bertsio digitalean
2021eko urriaren 295. buletinaren edukia ikusi nahi baduzu (bertsio digitalean soilik editatzen da), esteka honen bidez egin dezakezu.
2021 irailak
XXIII. Giza Eskubideak Sariak, adierazpen askatasunaren defentsari buruzkoak
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak antolatu du, Espainiako Abokatutza Fundazioaren bitartez. Hautagaitzak aurkezteko epea urriaren 15ean amaituko da.


2021 irailak
2021eko irailaren 8an, 9an eta 10ean Bilbon egindako Abokatuen elkargoen gobernu-batzordeen VIII. Jardunaldien ondorioak
2021 uztailak
TICKET BAI / BATUZ
Batuzen derrigortasunaren atzerapena eta borondatez ezartzeko pizgarri berriak.
2021 ekainak
Justizia Administrazioaren esparruan, Covid-19aren aurkako antolaketa-, teknologia- eta prozesu-neurriekin jarraitzen dute.
2021 martxoak
135/2021 Errege Dekretua, martxoaren 2koa, Espainiako Abokatutzaren Estatutu Orokorra onartzen duena.
2021eko uztailaren 1ean jarriko da indarrean.
2021 martxoak
Bizkaiko Abokatuen Elkargoaren 2021-2024 Berdintasunerako I. Planaren aurkezpena
2020 urriak
Abokatuek eta prokuradoreek bezeroaren aldeko ordainketa-manamendu judizialak kobratzea
Justizia Ministerioak emandako informazio-oharra, Auzietarako Botere Orokorra duten abokatu eta prokuradoreek bezeroaren izenean jaulkitako ordainketa-manamendu judizialak kobratzeari buruzkoa.
2020 irailak
3/2020 Legea, irailaren 18koa, Justizia Administrazioaren eremuan COVID-19ri aurre egiteko prozesu- eta antolaketa-neurriei buruzkoa.
2020 apirilak
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren komunikazioak
2020 ekainak
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Covid19 Jarraipen Batzordearen aktak.
2020 martxoak
COVID 19 - CORONAVIRUS-i buruzko informazio garrantzitsua
Covid-19 krisiaren inguruan hainbat erakundek argitaratu dituzten neurrien eta araudiaren gordailua, ordena kronologikoan.
2020 ekainak
ICABIZKAIKO gatazkak konpontzeko sistema alternatiboak
2020 apirilak
16/2020 Errege Lege Dekretuaren arau-azterketa ICABizkaiak egina (apirilak 30)
Justizia Administrazioan COVID-19ri aurre egiteko prozesu- eta antolaketa-neurriei buruzko apirilaren 28ko 16/2020 Errege Lege Dekretuaren berrikuntza eta aldaketa nagusiak jasotzen dituen dokumentua.
2020 apirilak
Tirant Lo Blanchek COVID-19ri buruz lagatako lanak, lan, zerga eta konkurtso arloan.
2020 maiatzak
JustiziaSip eta Lexnet
Komunikazio prozesaleko sistemak:
Araudia, eskuliburuak, tutorialak eta azalpen-bideoak.
2019 maiatzak
Abokatutzaren Kode deontologiko berria
Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiaren Osoko Bilkurak aho batez onartu zuen, joan den martxoaren 6ko bileran, Abokatutzaren Kode deontologiko berria; ondorioz, testu eguneratu bakar batean jasota daude lanbide-jarduera arautzen duten arauak.
2017 ekainak
VLEX DATU-BASEAK
Elkargokideentzako sarbidea VLEX datu-baseen zerbitzura: jurisprudentzia, legeria, doktrina eta formularioak
2020 apirilak
ELKARGOAK EUSKARAZ
Euskararen erabilera handitzea, elkargoetan zein elkargokideen lanetan.
2021 martxoak
ICABIZKAIA BasquePro Elkargoak ekimenarekin bat egin du, Garapen Iraunkorreko 17 Helburuen aldeko Manifestua sinatuz.
2021 urriak
Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetzaren informazio-oharra, Indarrean dauden ABEEE-ak luzapenari buruzkoa.
2021 urriak
"1er Congreso Europeo sobre Segunda Oportunidad", Bartzelonako Abokatuen Elkargoak antolatua 2021eko azaroaren 18 eta 19rako.
2021 urriak
15/2021 Legea, urriaren 23koa, honako lege hauek aldatzen dituena: 34/2006 Legea, urriaren 30ekoa, auzitegietako abokatuen eta prokuradoreen lanbideetan sartzeari buruzkoa; 2/2007 Legea, martxoaren 15ekoa, lanbide-sozietateei buruzkoa; 5/2010 Errege Lege Dekretua, martxoaren 31koa, aldi baterako zenbait neurri ekonomikoren indarraldia zabaltzen duena; eta 9/2014 Legea, maiatzaren 9koa, telekomunikazioei buruzkoa.
2021 urriak
903/2021 Errege Dekretua, urriaren 19koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzko 4/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua aldatzen duena.
2021 ekainak
8/2021 Legea, ekainaren 2koa, desgaitasunen bat duten pertsonei beren gaitasun juridikoa baliatzen laguntzeko legeria zibila eta prozesala aldatzen duena.
2019 martxoak
Konstituzio Auzitegiaren epaia
Auzitegi Gorenak bulego judizial berria ezartzeari buruzko 13/2009 Legearen zati baten konstituziokontrakotasuna eta deuseztasuna deklaratu du, eta Justizia Administrazioaren letraduen ebazpenen aurkako berrikuspen-errekurtsoa jartzeko aukera ezarri du, abokatuen eta prokuradoreen ordainsariak finkatzen dituztenean.
2019 maiatzak
Abokatutzaren Kontseilu Nagusia
Txostena, apirilaren 28ko 10/2010 Legearen 2.1 artikuluaren "o" letran zerrendatutako zerbitzuak ematen dituzten profesionalak erregistroan inskribatzeko betebeharrari buruzkoa (10/2010 Legea, "Sozietateei zerbitzuak ematen dizkietenei" buruzkoa da).
2019 irailak
Sozietate-abokatuak nahitaez Merkataritza Erregistroan inskribatzea
DGRNren instrukzioa, sozietate-eremuari lotutako abokatuek Merkataritza Erregistroan inskribatzeko duten betebeharrari buruzkoa. Izena emateko epea 2019ko abenduaren 31ra arte luzatu dute.
2019 abenduak
Merkataritza Erregistroan inskribatzeko betebeharra
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak elkargoa duten lanbideak Merkataritza Erregistroan inskribatzeko betebeharrari buruzko txostena bidali digu
2020 otsailak
Abokatuek auditoreei informazioa ematea
Abokatuen Kontseilu Nagusiak idazki bat bidali digu abokatuek beren bezeroei buruz auditoreei eman behar dieten informazioari buruz.
2020 otsailak
"Servicio Social Femenino" delakoaren inguruko irizpidea
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak "Servicio Social de la Mujer" delakoa zenbatzeari buruzko komunikazioa bidali digu, kotizazio-aldia egiaztatze aldera.
2008 irailak
Bulegoetan zerbitzuak ematen dituzten abokatuak
1331/2006 Errege Dekretua, azaroaren 17koa, abokatu-bulegoetan, banakakoetan edo kolektiboetan, zerbitzuak ematen dituzten abokatuen lan-harreman berezia arautzen dueña.

Abokatuen Kontseilu Nagusiak dokumentu bat egin du abokatuen lan-harreman bereziari buruz.
2021 ekainak
Ikustaldietan togak erabiltzetik salbuesteko aukera zabaltzea.
2021 apirilak
Auzitegi Gorenaren lau epaik Zaragozako Auzitegiaren kontrako jarrera dutela diote, epe prozesalen zenbaketari dagokionez
2021 martxoak
1. Kongresua, aurrez prestatutako kontratazioaren gardentasun-printzipioari eta horrek gizartean duen zeharkako balio gisa duen proiekzioari buruzkoa.
Otsailaren 18an eta 19an izango da, Zoom plataformaren eskutik.
Acceso a WEBINARS del Congreso
2021 otsailak
Ordainketa ziurtatuen plataforma
Espainiako Abokatutzak Pagoscertificados.com izeneko kontratazio digitalerako eta ordainketetarako lehen plataforma abiarazi zuen.
2008 martxoak
Amatasun/aitatasun ikustaldiak etetea
Emakumeen eta gizonen benetako berdintasunari buruzko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak PZLko 188.5. aldatu du.
2018 otsailak
Seinalamenduak eta ikustaldiak eteteko jardunbide egokien protokoloa
Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiko Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Batzordea lanean ari da "seinalamenduak eta ikustaldiak eteteko jardunbide egokien protokoloa” idazteko.
Rampas de Uribitarte, 3. 48001-BILBAO (Bizkaia) +34-944356200 +34-944356201 administracion@icasv-bilbao.com Aviso legal
Diseño Web: Eclickse Digital