Jarraibide
COVID 19 - CORONAVIRUS-i buruzko informazio garrantzitsua


51/2021 Dekretua, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz osasun-larrialdiko egoera deklaratzeko prebentzio-neurri espezifikoak zehazten dituena. (2021eko abenduak 28)

Auzitegi Gorenaren epaia covid ziurtagiriari buruz (2021eko abenduak 1)

Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetzaren II. informazio-oharra, langileen zerrendaren aurkezpenari buruzkoa. (2021eko urriak 15)


Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetzaren informazio-oharra, Indarrean dauden ABEEE-ak luzapenari buruzkoa (2021eko urriak 5)

Justizia Administrazioaren esparruan, Covid-19aren aurkako antolaketa-, teknologia- eta prozesu-neurriekin jarraitzen dute (2021eko ekainak 11)

Elkargoaren gutuna Epaitegi Dekanoei, Bizkaiko Epaitegiek asistentziak emateko eskatzen dituzten osasun-baldintzei buruzkoa (2021eko maiatzak 7)

Osasun-krisiari aurre hartzeko neurri espezifikoak eguneratzea (2021eko urtarrilaresn 25an)

Ertzaintzak eta udaltzaingoek osasun-alarmari aplikatzeko irizpideak (urriak 28)

36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, Lehendakariarena, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan prebentzio-neurriak zehazten dituena. (urriak 26)

926/2020 Errege Dekretua, urriaren 25ekoa, alarma-egoera deklaratzen duena (urriak 25)

Gobernu Salako Batzordeak hartutako erabakia, COVID-19ren ondoriozko abokatuen banakako prebentzio-konfinamenduen egoerei buruzkoa. (urriak 19)

Abokatu eta prokuradoreentzako aurretiazko hitzorduaren zerbitzua kentzea (irailak 25).

3/2020 Legea, irailaren 18koa, Justizia Administrazioaren eremuan COVID-19ri aurre egiteko prozesu- eta antolaketa-neurriei buruzkoa (irailak 23)

Senatuaren zuzenketak Justizia Administrazioaren eremuan COVID 19ri aurre egiteko prozesu- eta antolaketa-neurriei buruzko lege-proiektuari. (irailak 16)

Durangoko Justizia Jauregira sartzeko gobernu-akordioa (ekainak 29)

Kuotak salbuestea, 2020ko 2. hiruhilekoa (ekainak 16)

Izapidetze-neurri bereziak eta irizpide bereziak Justizia Administrazioaren Letraduen zerbitzua 2020ko udan emateari buruz. (Ekainak 15)

Justizia-Jauregiak edukierak eta Euskadiko Bista Aretoak (ekainak 8)

Getxoko Justizia Jauregiko sarbidea eta zirkulazioa arautzea (ekainak 8)

Barakaldoko Justizia Jauregiko sarbidea eta zirkulazioa arautzea. (ekainak 6)

Epaile dekanoaren gobernu-akordioa, Barroeta Aldamar eta Buenos Airesko justizia-jauregietara sartzea eta handik igarotzea arautzen duena (ekainak 5)


Estatuko Fiskal Nagusiaren dekretua, justiziaren zerbitzu publikoa berriz hasteari eta normalizatzeari buruzkoa (ekainak 4)

Espainiako Abokatutza COVIDen aurrean Babesteko Gidaliburua.

Laneko Adiskidetzak berrekiteko protokoloa behin-behinean etenda egon ondoren (ekainak 1)

Bizkaiko Probintzia Auzitegiko Zigor Atalen Plana (Ekainak 1)

Bizkaiko Probintzia Auzitegiko Laugarren Ataleko Irizpideak Bateratzeko Osoko Bilkura (Ekainak 1)

Administrazio-epeen etendura kentzea (maiatzak 30).

Elkargoaren egoitzak berriz irekitzea - Ekainak 1

Ertzaintza eta Udaltzaingoak osasun-alarmari buruz aplikatzeko irizpideak (maiatzak 25)

125/2020 Zirkularra - Prozesu- eta administrazio-epeen etendura kentzea (maiatzak 25)

9/2020 Jarraibidea: atzerritartasun eta Mugetako Unitateek emandako zenbait dokumenturen indarraldia luzatzeari buruzko neurriak. (maiatzak 25)

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak deklaratutako alarma-egoera luzatzea baimentzeko akordioa. (maiatzak 23)

67/2020 Dekretua, maiatzaren 19koa, 2020. urterako enpresa txiki eta ertainei, banako enpresaburuei eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko programa garatzen duen Dekretua aldatzen duena, COVID-19ren eragin ekonomikoari erantzuteko. (maiatzak 22)


Jarduera judiziala eta osasun profesionala suspertzeko jarduera-protokoloa (lehen eguneratzea 2020ko maiatzaren 14a)

Bilboko Justizia Administrazioaren Letraduen akordioa, lan-arloko jurisdikzioan adiskidetzeko aurreakordioak izapidetzeari buruzkoa (maiatzak 18)

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Salaren akordioa, jarduera judiziala berraktibatzeko (maiatzak 18)


Merkataritza arloko epaileen akordioak, COVID-19k eragindako krisi-egoerari aurre egiteko

ICABizkaiaren laguntza-funtsa, Covid-19 dela-eta

Abokatutzaren Kontseilu Nagusiaren proposamenak, alarma-egoeraren ondorengo prozedura bizkortzeko lege baterako (maitzak 12)


Zirkularra: BJKNren Batzorde Iraunkorraren 2020-05-11ko erabakiak, jarduera judizialari berrekiteko irizpideei buruzkoak (maiatzak 12)

Jarduerari berriro ekiteko irizpide orokorrak (maiatzak 12)


Legelarien Euskal Kontseiluaren gutuna Laneko sailburuari, Euskal Autonomia Erkidegoko Justiziaren egoera kritikoari buruz (maitzak 11)


8/2020 Dekretua, maiatzaren 10ekoa, Lehendakariarena, Espainiako Gobernuarekin adostutako aldaketak, handitzeak eta murrizketak Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeko arauak ezartzen dituena. (maiatzak 11)


Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak deklaratutako alarma-egoera luzatzea baimentzeko akordioa. (maiatzak 9)

Laneko Segurtasunaren Eskema eta Justizia Administraziorako Deseskalada Plana.(maiatzak 9)

Justizia Ministerioak elkarte judizialekin eta fiskalekin egindako bilera-oharra (maiatzak 8)

Konstituzio Auzitegian epeak zenbatzea (Auzitegi horretan, abuztua baliogabea da)

16/2020 Errege Lege Dekretuaren arau-azterketa ICABizkaiak egina (apirilak 30)

16/2020 Errege Lege Dekretua, apirilaren 28koa, COVID-19ri Justizia Administrazioan aurre egiteko prozesu- eta antolamendu-neurriei buruzkoa. (apirilak 29)

Abokatutzak ez du onartu abuztuko gaikuntza.(apirilak 26)


GSDOren komunikazioak COVID-19ri buruz

95/2020 Zirkularra - Sarbide-probaren deialdia (apirilak 23)

15/2020 Errege Lege Dekretua, apirilaren 21ekoa, ekonomia eta enplegua babesteko premiazko neurri osagarriei buruzkoa.(apirilak 22)


2/2020 Zirkularra, Justizia Administrazioko Idazkaritza Nagusiarena, espediente judizialetako jakinarazpenak arautzen dituena.(apirilak 20)


BJKNk Gobernuari egindako proposamenak, Justizia Administraziorako premiazko neurriei buruzko Errege Lege Dekretuan sartzeko (apirilak 20)

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Covid19 Jarraipen Batzordearen aktak.

Ebazpena, apirilaren 20koa, EAEko justizia-zerbitzu publikoan eman beharreko zerbitzuak egokitzen dituena.

Kolektibo kalteberentzako neurriak, alarma-egoeraren ondoren Justizia Administrazioan txoke-plana egiteko. (apirilak 17)

Apirilaren 14ko Errege Lege Dekretua, zerga-aitorpen eta -autolikidazio jakin batzuk aurkezteko eta ordaintzeko epea luzatzen duena (apirilaren 15eko BOE).

BJKNren talka-planari Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak egindako alegazioak (apirilak 15)

Apirilaren 13ko Agindua, Justizia Zerbitzu Publikoa ematekoa (Apirilak 14)

80/2020 Zirkularra - Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioaren hirugarren komunikazioa ERTEei buruz (Apirilak 14)


BJKNk idazkiak baliabide telematikoen bidez aurkezteko mugak kendu ditu. (apirilak 13)

Justizia Ministerioaren ebazpena, 2020ko apirilaren 13koa, Justiziako Zerbitzu Publikoaren prestazioa 2020ko apirilaren 10eko 487/2020 Errege Dekretura egokitzen duena (apirilak 13)

Icabizkaiako Gobernu Batzordeak CGPJk Justizia Administrazioan Alarmako Estatuaren ondoren Txokatzeko Planerako proposatutako antolamendu- eta prozesu-neurriei egindako gogoeta kritikoak(apirilak 12).

CGPJren proposamena, terminoak eteteari eta epeak eteteari buruz.(apirilak 11)

Euskadiko Justizia Administrazioko funtsezko zerbitzuak apirilaren 14tik. (apirilak 11)

487/2020 Errege Dekretua, apirilaren 10ekoa, COVID-19k eragindako alarma-egoera luzatzen duena (apirilak 11)

Familia elkarguneak. (apirilak 9)

Lehendakariari eskaera, mutualistentzako laguntzak baztertzeagatik (apirilak 8).

Bizkaiko Abokatuen Elkargoarekin bideo-dei bidezko prozedura (apiriakl 8)

BJKN-k proposatutako neurriak. (apirilak 8)

CGAEren proposamenak prozesua bizkortzeko. (apirilaren 6an)

Barakaldoko Familiari eta Indarkereari buruzko epaileen erabakia (apirilak 6)

Bilboko familiari eta indarkereari buruzko epaileen batzordearen akta (apirilak 3)

BJKNren talka-plana post-kobidorako 19 (apirilak 2)

Prozesu judizialetan ordainketak egiteko jarduera-protokoloa (apirilak 2)

Premiazko neurri osagarri sozialak eta ekonomikoak (apirilak 1)

Real Decreto-ley 12/2020, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, (martxoak 31)

Adierazpen eredua, bizileku eta lantokiaren artean errazteko egin beharrezko ibilibideak. (martxoak 31)

Justizia Administrazioko funtsezko zerbitzuak 10/2020 Errege Lege Dekretura egokitzea. (Martxoak 30)

Kontsignazio eta gordailuetarako kontu-zenbakia ematea (martxoak 30)

COVID-19ren araudiaren laburpena (martxoak 30)

Bilboko barruti judizialeko familia-epaitegien irizpideak bateratzea (martxoak 30)

EAKNeko abokatuaren txostena, martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege Dekretuari buruzkoa. (martxoak 30)

10/2020 Errege Lege Dekretua, baimen ordaindu berreskuragarria eta oinarrizko zerbitzuak. (martxoak 29)

Digitalizazioaren eta adimen artifizialaren arloko jarduketak Covid-19ko krisia kudeatzeko. (martxoak 29)

Lan-arloko neurri osagarriak. (martxoak 28)

Segurtasun Juridikoaren eta Fe Publikoaren Zuzendaritza Nagusiaren ebazpena. (martxoak 28)

Bizkaiko Foru Aldundiak hartutako neurriak (martxoak 27)

Estatuko Abokatutzaren irizpidea, administrazio-epeak eteteari buruz. (martxoak 27)

Atzerriko bulegoa informazioa (martxoak 26)

Gordailu eta kontsignazio judizialen kontua kudeatzea alarma-egoera indarrean dagoen bitartean (martxoak 26).


Covid19ri erantzun legala eta instituzionala ematea. Abokatuaren eskuliburua (martxoak 25).

Oinordetza Zerga neurriak (martxoak 25)

Gure Dekano Carlos Fuentenebroren mezua Coronaviruseko krisia dela eta (martxoak 25)

Erregistroen egoerari buruzko zalantzak (martxoak 23)


463/2020 Errege Dekretuan aurreikusitako epeen etendurak indarra galtzen duenean nola jokatu behar den jakiteko kontsultari emandako erantzuna. Hirugarren xedapen gehigarriaren interpretazioa. (martxoak 23)

Alarma-estatuari buruz MINCOTURi egindako kontsulten erantzunak (martxoak 22)

Estatuko Abokatutzak 463/2020 Errege Dekretuaren 3. xedapen gehigarria interpretatzea. (martxoak 21)

Atxilotuei telefono bidezko laguntza ematea (martxoak 20)

Alarma egoera, Covid-19 dela eta. Foru Aldundia (martxoak 18)

465/2020 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua aldatzen duena (martxoak 17)

8/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 17koa. Ekonomia- eta gizarte-neurriak (martxoak 17)

Konstituzio Auzitegia erabakia (martxoak 16)


Nadia María Calviño lehendakariordeari zuzendutako gutuna

Agindua, 2020ko martxoaren 15ekoa, Lan eta Justiziako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko Oinarrizko Zerbitzuei buruzkoa (martxoak 16)

EAKNren Kontseiluaren komunikatua, Alarmako Estatuaren 463/2020 Errege Dekretua Justiziaren esparruan aplikatzeari buruzkoa (martxoak 15)

Justiziako Estatu idazkariaren ebazpena, oinarrizko zerbitzuei buruzkoa (martxoak 15)

Jarduketa judizialak eta epeak etetea (martxoak 15)

Jardun prozesalak etetea. (Martxoak 13)

Laguntza juridikoko zerbitzuetan jarduteko protokoloak

Legelarien Euskal Kontseiluaren komunikatua Covid-19ri buruz (martxoak 12)

Aparteko prebentzio-neurriak

Espainiako Abokatutzak Barne eta Justizia Ministerioari egindako erreklamazioak (martxoak 12)

Abokatutzaren Kontseilu Nagusiaren aldarrikapenak (martxoak 12)

Directrices CGPJ Covid-19. (11 de marzo)

Estatuko Fiskal Nagusiaren Dekretua, Covid-19 dela eta (martxoak 11)


Rampas de Uribitarte, 3. 48001-BILBAO (Bizkaia) +34-944356200 +34-944356201 administracion@icasv-bilbao.com Aviso legal
Diseño Web: Eclickse Digital